IKEA Family

IKEA Family nõuded ja tingimused

IKEA FAMILY kaardi programmile, IKEA FAMILY kaardi kasutamisele, mis tahes programmi raames tehtud külastustele ja saadud hüvedele on kehtestatud järgnevad tingimused ja need kehtivad Eesti Vabariigi territooriumil.
•    IKEA FAMILY kaardi on välja andnud Runikon Retail OÜ ja see jääb Runikon Retail OÜ omandisse.
•    Runikon Retail OÜ jätab endale õiguse: (a) lõpetada, muuta ja parandada IKEA FAMILY programmi toimimise tingimusi mis tahes ajal sellest eelnevalt kirjalikult teavitamata, kuulutades seda kodulehel www.IKEA.ee; (b) keelduda IKEA FAMILY kaardi välja andmisest; ja (c) mõistlikel põhjustel*, IKEA FAMILY kaardid tagasi võtta või tühistada.
•    Selles programmis osalemiseks tuleb täita IKEA FAMILY programmi vorm (kus vaja läheb vaid e-posti aadressi) või luua IKEA konto ja teha valik IKEA FAMILY liikmeks hakkamise kasuks. IKEA FAMILY vormi või IKEA konto vormi leiab kodulehelt www.IKEA.ee
•    Uued IKEA FAMILY liikmed, alates 08.07.2019, saavad vaid digitaalse kliendikaardi omanikuks, mis saadetakse liikme e-posti aadressile. 
•    Liikmed, kes liitusid enne 08.07.2019, võivad omada mõlemat kaarti, nii füüsilist kui ka digitaalset. Kui füüsilise kaardi omanik laadib alla digitaalse kliendikaardi IKEA kontolt, jäävad kaardi number ja sellele omistatud eelised samaks, mis füüsilise kaardi puhul.
•    Liikmed pääsevad ligi enda digitaalsele kaardile enda kontol aadressil www.IKEA.ee, samuti saadetakse digitaalne kliendikaart e-posti aadressile IKEA FAMILY programmiga liitumisel. 
•    Mõlemad kaardid, nii füüsiline kui ka digitaalne, on võrdselt tõenduseks selle kohta, et nende omanik on programmi osaline.
•    Allkiri liikmeks astumise vormil ja/või IKEA FAMILY kaardi kasutamine näitab sinu nõusolekut nende tingimustega.
•    IKEA FAMILY vormi täites pead meile andma õiged isikuandmed.
•    Kaarti saab kasutada IKEA Tallinna tellimis- ja väljastuspunktis, Tartu planeerimisstuudios, veebipoes www.IKEA.ee ning IKEA Läti poes.
•    IKEA FAMILY kaarti ei saa kanda edasi ning seda võib kasutada vaid isik, kellele see välja anti.
•    IKEA FAMILY kaarti ei saa kasutada deebet- või krediitkaardina ega garantiikaardina.
•    Kui soovid enda liikmelisuse mis tahes ajal tühistada, võid seda teha enda kontol aadressil www.IKEA.ee või võttes ühendust klienditeenindusega e-posti info@IKEA.ee.

* Mõistlike põhjuste alla kuuluvad: (i) mis tahes programmi väär kasutamine või katse seda teha; (ii) mis tahes IKEA FAMILY kaardi kasutamine või kasutamise katse viisil, mis on nende tingimustega vastuolus; või (iii) mis tahes põhjendatud kahtlus liikme ebaaususes programmiga seoses; (iv) kui kaarti pole kasutatud kauem kui 5 aastat.

Tasuta IKEA FAMILY tootekindlustus
Järgnevad tingimused kehtivad tasuta IKEA FAMILY tootekindlustusele; kindlusta enda uued tooted transpordil tekkinud juhuslike kahjustuste vastu. Näita enda IKEA FAMILY kaarti kassas.

•    Eelis kehtib vaid IKEA FAMILY liikmetele.
•    Kindlustus kehtib vaid siis, kui IKEA FAMILY kaarti näidatakse toote ostmise ajal või ostes veebis www.IKEA.ee.
•    Eelis  kehtib IKEA Tallinna tellimis- ja väljastuspunktist, Tartu planeerimisstuudiost, veebipoest www.IKEA.ee ning IKEA Läti poest ostetud toodetele.
•    Eelis ei kehti toodetele, mis on ostetud kasutades IKEA kinkekaarti.
•    Kindlustus ei kehti, kui tooted on transporditud, kokku pandud või paigaldatud osana meie lisateenusest, kuna sellisel juhul kehtib neile teenusepakkuja poolne kindlustus, millele on kehtestatud teised tingimused.
•    Kindlustus ei kehti kangastele, või eritellimuskaupadele, näiteks eritellimuse järgi valminud tööpindadele.
•    Kindlustus ei kata allahinnatud toodete nurgast ostetud tooteid.
•    Kahjustatud toodet tagastades peab esitama IKEA FAMILY kaardi koos ostutšeki või arvega.
•    Kahjustatud tooted kas asendatakse samaväärse tootega või hüvitatakse toote müügihinna väärtuses ostukupongiga.
•    Eelis kehtib IKEA Tallinna tellimis- ja väljastuspunktis ja Tartu planeerimisstuudios, kuid seda ei saa kasutada, võttes ühendust klienditeenindusega telefoni, e-posti või veebi teel. 
•    IKEA FAMILY liikmetel on ostu kuupäevast alates 90 päeva mis tahes kahjustatud toote tagastamiseks.
•    See eelis kehtib lisaks mis tahes teistele kindlustustele, mis liikmel olla võivad.
•    See eelis kehtib lisaks praegusele IKEA tagastustepoliitikale.
•    See eelis ei mõjuta ega tühista liikme seaduse poolt ette nähtud õigusi.X