OÜ Runikon Retail (edaspidi: ettevõte või meie) austab teie privaatsust ja kohustub seda kaitsma, järgides siinset privaatsuspoliitikat (edaspidi: privaatsuspoliitika). Selles privaatsuspoliitikas kirjeldatakse, kuidas me töötleme teie isikuandmeid. Kohustume olema teiega aus ning andma selget teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks, kui kaua neid säilitame ja millisel õiguslikul alusel neid töötleme, samuti muud teavet, mida peame kehtivate õigusaktide järgi esitama.

Teemad

1.    Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?
    1.1. Videovalve
    1.2. Külaliste registreerimine
    1.3. Turundusprojektid/-tegevused
    1.4. Mängud ja/või võistlused
    1.5. Suhtekorraldus
    1.6. Sotsiaalmeedia
    1.7. Kojutoimetamine
    1.8. Mööbli kokkupanek ja/või paigaldamine (sh ruumide mõõtmine)
    1.9. Sisekujundusteenused
    1.10. IKEA koduplaneerimisprogrammid
    1.11. Tagastused
    1.12. Klienditugi
    1.13. Kaupade ja teenuste käibemaksuarved
    1.14. Ratastooli laenutus
    1.15. Järelmaks
    1.16. Kaotatud asjad
    1.17. Småland
    1.18. IKEA ärikliendile
    1.19. Lepingute haldamine
    1.20. Õigusnõuded
    1.21. Äripartnerid ja potentsiaalsed äripartnerid ning nende töötajate/esindajate isikuandmed
2.    Kellele me isikuandmeid avaldame?
3.    Isikuandmete kaitse
4.    Teie õigused
5.    Privaatsuspoliitika muudatused
6.    Kontaktandmed
1. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?

Isikuandmete töötlemise eesmärke, liike ja õiguslikku alust kirjeldatakse allpool. Oma isikuandmete edastamisega kinnitate, et teie andmed on täpsed ja õiged ning et olete vähemalt 18-aastane. Kui märkate ebatäpsusi, peate oma andmed kohe parandama.

1.1 Videovalve

Kirjeldus
Töötleme teie isikuandmeid selleks, et tagada meie vara, teabe, töötajate ja kolmandate isikute turvalisus; ennetada, ohjata ja avalikustada ebaseaduslikke tegusid ja intsidente ning tagada selliste juhtumite tulemuslik uurimine.

Teil ei ole kohustust esitada isikuandmeid ja meie eesmärk ei ole teid tuvastada, välja arvatud juhul, kui see on konkreetsel eesmärgil vajalik. Videovalve olemuse tõttu ei saa me aga tagada, et teid teenindatakse ilma videovalvet kasutamata.

Videovalve siseruumides ja väliterritooriumil on ööpäevaringne.

Videovalve salvestisi ei säilitata kauem kui 6 (kuus) kuud, välja arvatud juhul, kui need sisaldavad teavet, mis on vajalik õigusnõude tõendamiseks või uurimiseks.

Sel juhul võib andmeid säilitada nii kaua, kui need on eespool nimetatud eesmärkidel vajalikud, ja need hävitatakse kohe, kui need muutuvad tarbetuks.

Edastame teie isikuandmeid meie volitatud töötlejatele, kes osutavad meile näiteks süsteemihooldusteenuseid.

Isikuandmete liigid
Kaamera vaatevälja jääv kujutis ja muud isikuandmed. Häält ei salvestata.

Töötlemise õiguslik alus
Meie õigustatud huvi on tagada meie vara, teabe, töötajate ja kolmandate isikute turvalisus; ennetada, ohjata ja avalikustada ebaseaduslikke tegusid ja intsidente ning tagada selliste juhtumite tulemuslik uurimine.

1.2 Külaliste registreerimine

Kirjeldus
Kui külastate meie ruume, edastate isikuandmeid, mida me töötleme. Töötleme teie isikuandmeid selleks, et teada saada, mis ja kui palju inimesi on hoones evakueerimise ning muude ootamatute ohuolukordade ajal, mil valitseb vigastus- ja/või hukkumisoht. Töötleme teie isikuandmeid ka selleks, et kontrollida üksikisikute juurdepääsu meie ruumidele ning tagada oma vara, dokumentide ja teabe turvalisus.

Kui sisenete meie ruumidesse, peate esitama enda isikuandmed. Kui te andmeid ei esita, võime keelduda teid sisse lubamast.

Teie kohta saame teavet siis, kui täidate ise registreerimispäeviku või kasutate külastuskaarti.

Külaliste registreerimispäevikut säilitatakse 30 päeva pärast viimase kande tegemist.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Ettevõte
 • Kuupäev ja kellaaeg (külastuse algus ja lõpp)
 • Külastuskaardi number
 • Allkiri

Töötlemise õiguslik alus
Andmeid töödeldakse meie ülalnimetatud õigustatud huvides.

1.3 Turundusprojektid/-tegevused

Kirjeldus
Töötleme teie isikuandmeid selleks, et edastada teavet meie ettevõtte ja selle tegevuse kohta ning anda teile võimalus osaleda meie projektides, tegevustes ja üritustel ning nautida nende tulemusi või väljundit.

Saame teie kohta teavet, kui osalete projektides, üritustel või muudes tegevustes, mis toimuvad meie kliendikohtumispunktides või veebis.

Projektid ja/või üritused on avatud kõigile, kuid osalemine ei ole kohustuslik. Võite vabalt valida, kas osalete või mitte. Pange tähele, et me võime pildistada või filmida osalejaid ilma nende sõnaselge nõusolekuta. Kui soovite pildistamist ja filmimist vältida, võite meie korraldatud üritustel osalemast loobuda või meiega ühendust võtta, et paluda oma kujutis teabematerjalist välja jätta. Kui osalete üritustel, võidakse teid pildistada või filmida ja teie kujutist kasutada meie teabematerjalides.

Teie ees- ja perekonnanimi, telefoninumber või e-posti aadress kogutakse ainult siis, kui soovime koostada üritusel osalejate nimekirja või teavitada teid võimalusest saada kätte meie koostöö tulemus (nt fotod).

Teie ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi ning registreerimisandmeid säilitatakse kuni selle ürituse lõpuni, mille jaoks need koguti. Teie kujutist (pilt või video projektidest/üritustest/tegevustest) säilitatakse 10 (kümme) aastat alates ürituse kuupäevast või 10 (kümme) aastat alates lepingu sõlmimisest, milles te loovutate kujutise kasutamise õigused (konkreetsete projektide puhul).

Edastame teie andmed volitatud töötlejatele, kes osutavad meile foto- või videotöötlus- ja trükiteenuseid, samuti turundusagentuuridele, IT-süsteemide ja/või -teenuste pakkujatele jne.

Isikuandmete liigid

 • Kujutis (pilt või video)
 • Vajaduse korral konkreetse projekti ja/või ürituse tarbeks: ees- ja perekonnanimi, e-post, telefon, aadress, registreerimis- jm andmed

Töötlemise õiguslik alus
Olenevalt olukorrast kas teie nõusolek, meie õigustatud huvi edastada teavet oma ettevõtte ja selle tegevuse kohta või leping.

1.4. Mängud ja/või võistlused

Kirjeldus
Töötleme teie andmeid selleks, et korraldada, läbi viia ja hallata mänge ja/või võistlusi, selgitada välja ja teha teatavaks võitjad ning jagada auhindu ja/või muid kingitusi. Kui saame mängu ja/või võistluse kohta kaebuse, töödeldakse isikuandmeid selleks, et esitada, täita või kaitsta õigusnõudeid (vt punkt 1.20 „Õigusnõuded“).

Mängus ja/või võistlusel osalemine on vabatahtlik, kuid kui nõustute osalema, esitate mängus ja/või võistlusel nõutavad isikuandmed. Vastasel juhul ei saa te mängus ja/või võistlusel osaleda.

Saame teie kohta teavet, kui olete nõus mängus ja/või võistlusel osalema, täites registreerimisvormi, või kui olete vabatahtlikult nõus avaldama andmeid kommentaarides, sõnumites, suhtlusvõrgustike postitustes jms. Teil on õigus oma andmete kogumiseks ja töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks andmete kogumise ja töötlemise seaduslikkust nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud ajal. Pärast nõusoleku tagasivõtmist eemaldatakse võistlusel ja/või mängus osaleja osalejate nimekirjast ning ta ei osale enam selles.

Kui te võistlusel ja/või mängus osalete, nõustute ka võidu korral avaldama oma kviitungi numbri ja kuupäeva või suhtlusvõrgustikes kasutatava kasutajanime võistluse ja/või mängu veebilehel või suhtlusvõrgustikes.

Lisaks võime kasutada automaatset otsustusprogrammi, et hallata mängu ja/või võistlusele registreerimist või selgitada välja mängu ja/või võistluse võitjad. Sellel ei ole teie jaoks õiguslikke tagajärgi. Kui te automaatset otsustamist ei soovi, ei saa te mängus ega/või võistlusel osaleda.

Mängus ja/või võistlusel osalejate isikuandmeid säilitatakse kuni võitja väljaselgitamise päevani või kõige kauem 5 (viie) tööpäeva möödumiseni mängu ja/või võistluse kohta kaebuse esitamise tähtajast. Isikuandmeid võib säilitada kauem juhul, kui mängu ja/või võistluse kohta on esitatud kaebus. Sel juhul säilitatakse isikuandmeid seni kaua, kui kaebus on lahendatud.

Edastame teie isikuandmeid kulleritele, kui teie elukohta toimetatakse kätte auhind ja/või muu kingitus, või volitatud töötlejatele, näiteks IT-süsteemide ja/või -teenuste pakkujatele. Sotsiaalmeediamängudes ja/või -võistlustel lubame teil üles laadida oma sisu, näiteks fotosid. Sel juhul muutub teie esitatud või avaldatud teave avalikuks teabeks.

Isikuandmete liigid
Olenevalt mängust ja/või võistlusest võib neid olla üks või mitu:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Suhtlusvõrgustiku kasutajanimi
 • Telefoninumber
 • E-post
 • IKEA Family kaardi number
 • Kviitungi kuupäev
 • Kviitungi number
 • Muud võistluste ja/või mängudega seotud andmed (nt fotod)

Võidu korral:

 • Aadress (kui teie elukohta toimetatakse kohale auhind või muu kingitus)

Andmetöötluse seaduslik alus
Teie nõusolek.

1.5. Suhtekorraldus

Kirjeldus
Töötleme teie andmeid, kui olete ajakirjanik või muu meedia esindaja, blogija, vlogija või arvamusliider, et jagada avalikkusele asjakohast teavet või teha koostööd meie ettevõtte reklaamimisel. Kui soovite saada meie ettevõtte uudiseid või teha meiega koostööd, kogume teie kohta teatavat teavet. Kogutud andmeid kasutame selleks, et saata teile uudiseid, näiteks pressiteateid, ürituste kutseid ja kaupu ning suhelda telefoni, sotsiaalmeedia või muude kanalite kaudu, et anda teile oma ettevõtte kohta teavet, mis on ühiskonnale oluline.

Saame teie kohta teavet, kui annate meile isikuandmeid, väljendades enda soovi e-posti teel või nõustudes meie üritustel osaledes saama meilt uudiseid või suhtlema otse meie turundajate või suhtekorraldajatega. Mõnikord võime teie isikuandmeid saada suhtekorraldusagentuuridelt.

Te ei pea esitama kõiki isikuandmeid, vaid võite esitada ainult need andmed, mida eelistate meiega suhtlemiseks kasutada (nt võite esitada ainult ettevõtte nime ja e-posti aadressi). Kui te vajalikke andmeid ei esita, ei saa te meilt uudiseid. Kui leiate, et meie saadetud teave on ebaoluline, saate edasistest uudistest loobuda, saates sellekohase e-kirja ettevõtte suhtekorraldajatele või turundajatele.

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni te loobute uudiste saamisest või muul viisil palute meil teie andmed kustutada; kuni me saame teada, et adressaat ei ole enam kättesaadav (nt saame automaatteate, et isik ei tööta enam seal või et sellist e-posti aadressi ei ole enam olemas), või 10 (kümme) aastat alates meie koostööst. Kui oleme kogunud lisaandmeid, nagu toidueelistused, ei säilitata neid kauem kui ürituse lõpuni.

Isikuandmed avaldatakse ettevõtetele, kes osutavad meile teenuseid, näiteks mõnel juhul võime edastada teie isikuandmeid ettevõtte suhtekorraldusagentuuridele, et jagada teavet meie nimel, ning volitatud töötlejatele, näiteks IT-süsteemide ja -teenuste pakkujatele. Ülemaailmsest sündmusest teavitades võime edastada teie isikuandmeid näiteks Inter IKEA Groupile, kui meil on selleks teie nõusolek.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Fotod ja/või videod
 • Ettevõte (meedia, agentuur jne)
 • E-post
 • Telefoninumber
 • Aadress
 • Sotsiaalmeediakonto või muu suhtluskanali konto
 • Teatavatel juhtudel (nt meediareisid ja toitlustusega üritused) võime paluda lisaandmeid, näiteks teie toidueelistuste kohta, et tagada teie tervis ja ohutus.

Töötlemise õiguslik alus
Olenevalt olukorrast kas teie nõusolek või meie õigustatud huvi suhtekorralduse vastu.

1.6. Sotsiaalmeedia

Kirjeldus
Kasutame väliseid suhtluskanaleid, nagu Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube jne, et hoida kliente kursis viimaste trendide, toodete ja sündmustega ning reklaamida meie tooteid ja teenuseid. Võime saada teie isikuandmeid, kui kasutate meie sotsiaalmeediakanaleid või teete neis postitusi. Kasutame andmeid, mille olete meile vabatahtlikult esitanud, näiteks meie postitusi kommenteerides, turundustegevuses ja üritustel osaledes, ainult eespool nimetatud eesmärkidel.

Meie sotsiaalmeediakanalid on integreeritud teenuseosutajate, näiteks Meta veebisaitidesse, mistõttu on neil ettevõtetel kõik võimalused koguda teie kohta muid isikuandmeid. Kui soovite teada, kuidas need ettevõtted teie andmeid töötlevad, tutvuge nende privaatsuspoliitikaga.

Teie andmeid säilitatakse sotsiaalmeedias 10 (kümme) aastat.

Andmed avaldatakse ettevõtetele, kes meile teenuseid osutavad, st agentuurid, kes meid sotsiaalmeedias toetavad, IT-süsteemide ja -teenuste pakkujad jt.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Suhtlusvõrgustiku kasutajanimi
 • Linn
 • Profiilipilt
 • Fotod
 • Tegevused (kommentaarid, postitused, meeldimised, üritused jne)
 • Sõnumid sotsiaalmeediakontol
 • Muu teave, mis võib olla kättesaadav kasutaja privaatsuseelistuste alusel

Töötlemise õiguslik alus
Meie õigustatud huvi reklaamida kaubamärki, tooteid ja teenuseid.

1.7. Kojutoimetamine

Kirjeldus
Töötleme teie andmeid, et täita teie kauba kojutoimetamise tellimus.

Saame teie andmed siis, kui esitate kauba kojutoimetamise tellimuse.

Kui tellite kauba kojutoimetamise teenuse, peate esitama oma isikuandmed. Kui te neid ei esita, ei saa me teie tellimust täita.

Edastame teie andmed oma partneritele, st ettevõtetele, kes osutavad kojutoimetamise teenuseid, ja volitatud töötlejatele, kes pakuvad meile näiteks IT-süsteeme ja -teenuseid.

Teie isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates tellimuse täitmise kuupäevast.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Aadress (sh uksekood)
 • Telefoninumber
 • Tellimuse kuupäev ja number

Andmetöötluse seaduslik alus
Töötleme isikuandmeid, et sõlmida kauba kohaletoimetamise leping ja seda täita.

1.8. Mööbli kokkupanek ja/või paigaldamine (sh ruumide mõõtmine)

Kirjeldus
Töötleme teie andmeid, et täita teie mööbli kokkupaneku ja/või paigaldamise tellimust (sh ruumide mõõtmine). Saame teie andmed siis, kui esitate meile eespool nimetatud tellimuse.

Kui tellite neid teenuseid, peate esitama oma isikuandmed. Kui te neid ei esita, ei saa me teie tellimust täita.

Edastame teie andmed oma partneritele, st ettevõtetele või isikutele, kes osutavad mööbli kokkupaneku ja/või paigaldamise teenuseid (sh ruumide mõõtmine), ning volitatud töötlejatele, kes pakuvad meile näiteks IT-süsteeme ja -teenuseid.

Teie isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates tellimuse täitmise kuupäevast.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Aadress (sh uksekood)
 • Telefoninumber
 • Tellimuse kuupäev ja number

Töötlemise õiguslik alus
Töötleme isikuandmeid, et sõlmida leping ja seda täita.

1.9. Sisekujundusteenused

Kirjeldus
Töötleme teie andmeid, et osutada kodu sisustamise (kujundamise) teenuseid, sh köögi planeerimist. Kui esitate päringu köögimööbli puuduvate osade kohta, töötleme samuti teie andmeid, et teavitada teid osade saabumisest ja müükipanekust.

Saame teie andmed siis, kui võtate meiega ühendust e-posti teel, täidate köögi planeerimise küsimustiku või teavitate meid puuduvatest osadest ja palute meil teid teavitada.

Kui te neid teenuseid või teatavaid köögimööbli osi tellite, peate esitama oma isikuandmed. Kui te andmeid ei esita, ei pruugi meil olla võimalik teie tellimust täita või vajalikke osi pakkuda.

Teie isikuandmeid säilitatakse 1 (ühe) aasta jooksul alates tellimuse kättesaamise kuupäevast. Kui kujundusteenuse leping on sõlmitud, säilitatakse isikuandmeid 10 (kümme) aastat. Kui esitate isikuandmeid köögimööbli osade tellimiseks, säilitame isikuandmeid 3 (kolm) kuud.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • E-post
 • Telefoninumber
 • Aadress
 • Kaupade nimekiri
 • Ruumide paigutus ja kirjeldus

Töötlemise õiguslik alus
Töötleme isikuandmeid, et sõlmida leping ja seda täita.

1.10. IKEA koduplaneerimisprogrammid

Kirjeldus
Töötleme teie andmeid, et saaksite luua IKEA koduplaneerimisprogrammide konto, kus saate kasutada meie sisekujunduse tööriistu, et sisustada oma kodu IKEA mööbliga, ning salvestada kontol oma planeerimisjoonised ja ostunimekirja. Selle konto loomine on täiesti vabatahtlik.

Kui soovite luua IKEA koduplaneerimisprogrammi konto, peate esitama isikuandmed. Muidu ei saa te kontot luua.

Teie konto andmeid säilitatakse 24 kuud. Isikuandmeid võidakse avaldada IKEA kontserni äriühingutele ja teenuseid osutavatele volitatud töötlejatele, näiteks neile, kes pakuvad meile IT-süsteeme ja -teenuseid.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • E-post
 • Ostunimekiri
 • Planeerimisjoonised

Töötlemise õiguslik alus
Lepingu täitmine.

1.11. Tagastused

Kirjeldus
Töötleme teie isikuandmeid, et tagada teie õigus tagastada ja/või asendada kaup kooskõlas seaduste ja sisekorraga, samuti teha tagasimakseid teie pangakontole, kui olete kauba eest enammaksnud, kui tagastatav summa ületab 300 eurot jne.

Teie kontaktandmeid töödeldakse, et saaksime teiega vajaduse korral ühendust võtta (nt kui esitate meile ebaõigeid andmeid).

Peate esitama oma isikuandmed, et saaksime tagastatud kauba vastu võtta, selle asendada ja teha tagasimakseid. Kui te andmeid ei esita, ei ole meil võimalik tagada teie õigust kaupa tagastada ja/või asendada ning me ei saa teha tagasimakseid teie pangakontole.

Saame teie kohta teavet, kui täidate kauba asendamise ja/või tagastamise vormi või tagasimaksetaotluse. Ka juhtudel, kui võtate ühendust kodumasinate garantiiteenuseid osutavate ettevõtetega, annavad need ettevõtted meile teie andmed, et saaksime teiega ühendust võtta ja teha tagasimakse või tarnida kodumasinate garantiiteenust osutavale ettevõttele uue kvaliteetse kodumasina.

Teie isikuandmeid, mis on esitatud kauba asendamise ja/või tagastamise aktis või tagasimaksetaotluses, säilitatakse 10 (kümme) aastat. Isikuandmeid, mis on saadud kodumasinate garantiiteenuseid osutavatelt ettevõtetelt, ei säilitata kauem kui 6 (kuus) kuud.

Edastame teie isikuandmeid oma volitatud töötlejatele, näiteks IT-süsteemide ja -teenuste pakkujatele.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Telefoninumber (valikuline)
 • Pangakonto number (pangakontole tagasimakse korral)
 • Allkiri

Töötlemise õiguslik alus
Lepingu täitmine.

1.12. Klienditugi

Kirjeldus
Töötleme teie andmeid, et saaksime hinnata ja käsitleda teie päringuid, taotlusi, ettepanekuid, märkusi, kaebusi, nõudmisi ning tagasisidet, samuti veenduda, et need on mõistlikud, ja anda teile vastuse ning esitada, täita või kaitsta õigusnõudeid.

Kui esitate kaebuse, peate meile esitama oma ees- ja perekonnanime, kontaktandmed, kaebuse kirjelduse ning kaebuse õiguspärasust tõendavad dokumendid. Kui te kohustuslikku teavet ei esita, ei saa me teie kaebust hinnata ega käsitleda. Saate valida, kas ja kuidas soovite oma päringule, taotlusele, ettepanekule, märkusele, kaebusele, nõudmisele või tagasisidele vastust saada, seepärast esitage meile omal valikul kas enda telefoninumber või e-posti aadress.

Kui te seda teavet ei esita, ei saa me teile vastata.

Saame teie isikuandmeid siis, kui esitate meile eespool nimetatud päringuid, taotlusi, ettepanekuid, märkusi, kaebusi, nõudmisi või tagasisidet e-posti teel, kõnekeskuse telefonil, meie Facebooki konto või avaliku ruumi kaudu ja siis, kui täidate tagasisidevormi.

Kõiki isikuandmeid, mis on seotud kaebuste, päringute, taotluste, ettepanekute, märkuste, nõudmiste või tagasiside esitamise või käsitlemisega, säilitatakse kuni 3 (kolm) aastat nende lahendamise kuupäevast. Isikuandmeid võib säilitada kauem juhul, kui kaebuse, päringu, taotluse, ettepaneku, märkuse, nõudmise või tagasiside lahendamine ebaõnnestub või on pooleli, samuti juhul, kui isikuandmeid on vaja selleks, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve, näiteks seadusega ettenähtud aegumistähtajani, samuti kohtuvaidluse korral. Kui kaebus lahendatakse poolte kokkuleppel, säilitatakse teie isikuandmeid 10 (kümme) aastat.

Võime edastada teie andmed kindlustusseltsile. Edastame teie isikuandmeid oma volitatud töötlejatele, näiteks IT-süsteemide ja -teenuste ning tekstsõnumiteenuste pakkujatele.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Aadress
 • E-post
 • Telefoninumber
 • Kaebuse või muu taotluse kirjeldus
 • Kaebusele lisatud dokumendid, mis peale muude isikuandmete võivad sisaldada ka terviseandmeid, kui taotlus on seotud tervisekahjustusest tuleneva kahju hüvitamisega.
 • Kliendikaardi number
 • Ostuajalugu
 • Tagasiside
 • Muu seotud teave

Töötlemise õiguslik alus
Teie isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvides, et veenduda teie kaebuse või muu taotluse õiguspärasuses ja seda analüüsida; eriliiki isikuandmeid töötleme selleks, et esitada, täita või kaitsta õigusnõudeid.

Isikuandmeid võidakse töödelda ka teie nõusoleku alusel.

1.13. Kaupade ja teenuste käibemaksuarved

Kirjeldus
Töötleme teie andmeid, et tagada maksukohustuste õiglane täitmine, raamatupidamisdokumentide korrektne arveldamine, teile arvete esitamine ja raamatupidamisdokumentide haldamine, nagu käibemaksuarved või kreedit-käibemaksuarved, kui ostate kaupa meie kohtumispunktides.

Saame teie kohta teavet siis, kui te selle meile esitate.

Peate meile esitama oma ees- ja perekonnanime ning aadressi. Neid isikuandmeid on vaja selleks, et dokumenteerida arveid ja deklareerida kaupa riigiasutustele.

Kui te oma isikuandmeid ei esita, ei saa me teile väljastada raamatupidamisdokumente ega deklareerida teie soetatud kaupa riigiasutustele.

Teie isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates kauba ostu ja raamatupidamisdokumendi väljastamise kuupäevast.

Edastame teie isikuandmeid riigiasutustele (enamasti maksuametile), audiitoritele ning meie volitatud töötlejatele, kes pakuvad meile näiteks IT-süsteeme ja -teenuseid.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Aadress
 • Tellimuse kuupäev ja number
 • Kaupade nimekiri

Töötlemise õiguslik alus
Lepingu täitmine.

1.14. Ratastooli laenutus

Kirjeldus
Töötleme teie andmeid, et saaksime pakkuda teile meie kaupluse külastuse ajal selle tööajal ajutiseks tasuta kasutamiseks ratastooli, samuti juhuks, kui meil on vaja teiega ühendust võtta (nt kui te pole meile ratastooli tagastanud).

Et saaksime teile pakkuda ajutiseks kasutamiseks ratastooli, peate meile esitama oma isikuandmed. Kui te andmeid ei esita, võime keelduda teile ratastooli pakkumast.

Saame teie andmed siis, kui täidate ratastooli laenutamise taotluse.

Teie isikuandmeid säilitatakse seni kaua, kui olete ratastooli tagastanud.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • Allkiri

Töötlemise õiguslik alus
Teie isikuandmeid töödeldakse selleks, et täita lepingut.

1.15. Järelmaks

Kirjeldus
Töötleme teie andmeid, et pakkuda järelmaksu, mis võimaldab teil tasuda kauba eest meie müügipunktides kooskõlas teie laenulepinguga. Lisaks kasutame teatavaid andmeid statistika koostamiseks, nagu on kirjeldatud lojaalsusprogrammi ja digilahenduste privaatsuspoliitika punktis 1.6.

Kui taotlete järelmaksu, esitate meile teatavad isikuandmed. See teave edastatakse kohe meie partnerile AS-ile Citadele banka, kus seda säilitatakse turvaliselt. Samuti saame mõned andmed AS-ilt Citadele banka, kui sõlmite nendega laenulepingu.

Kui te isikuandmeid ei esita, ei saa te järelmaksuteenust kasutada.

Teie isikuandmeid säilitatakse 12 (kaksteist) kuud alates laenulepingu sõlmimisest.

Edastame teie isikuandmeid meie volitatud töötlejatele, näiteks IT-süsteemide ja -teenuste pakkujatele.

Isikuandmete liigid

 • Laenusumma
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Laenulepingu kuupäev
 • Telefoninumber
 • E-post
 • Tehniline teave (nt kus ja millal skannitakse laenu ruutkoodi)

Töötlemise õiguslik alus
Isikuandmeid töödeldakse selleks, et täita lepingut.

1.16. Kaotatud asjad

Kirjeldus
Töötleme teie andmeid, et tagada teie õigus saada tagasi asjad, mille olete kliendikohtumispunktides kaotanud (maha jätnud).

Saame teie isikuandmeid siis, kui kirjutate alla leitud asjade üleandmise aktile.

Te ei pea oma isikuandmeid esitama, kuid kui te neid ei esita, on teil raskem kaotatud asju tagasi saada.

Teie isikuandmeid säilitatakse 1 (ühe) kuu jooksul alates leitud asjade üleandmise akti allkirjastamise kuupäevast.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Allkiri

Töötlemise õiguslik alus
Teie isikuandmete töötlemise alus on meie õigustatud huvi tagastada teie kaotatud (mahajäetud) asjad ja teie õigustatud huvi need tagasi saada.

1.17. Småland

Kirjeldus
Kui jätate oma lapse meie järelevalve alla Smålandi mängutuppa, peate täitma vormi ning esitama meile töötlemiseks enda ja lapse isikuandmed.

Registreerimisvormi käsitletakse teie ja meie vahelise Smålandi teenuste osutamise lepinguna.

Kui te ei esita oma ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit ning lapse eesnime ja vanust, ei saa te meie teenuseid kasutada.

Töötleme teie ees- ja perekonnanime andmeid, et tuvastada teid lapse eest vastutava isikuna, kui teie laps külastab Smålandi. Töötleme teie telefoninumbri andmeid, et saaksime teiega ühendust võtta ajal, mil teie laps on Smålandis, või kui jätate pärast Smålandi külastamist maha isiklikke asju vms. Töötleme teie lapse eesnime andmeid, et tuvastada teie laps, kes on Smålandis. Töötleme teie lapse vanuse andmeid, et teha kindlaks, kas ja mis tingimustel on lapsel õigus Smålandi reeglite järgi Smålandi külastada. Kui otsustate anda muud teavet, mida peate oma lapse paremaks hooldamiseks vajalikuks, annate selle teabe oma vabatahtliku nõusolekuga. Niisugust teavet ei pea esitama ja teil on õigus vabalt otsustada, kas see on vajalik või mitte.

Säilitame Smålandi külastamiseks esitatud isikuandmeid 1 (ühe) kuu jooksul pärast selle kalendrikuu lõppu, mil te registreerimisvormi täitsite.

Õigusaktides sätestatud juhtudel võib teie ja/või lapse isikuandmeid edastada kindlustusseltsidele, õiguskaitseasutustele, kohtu- või kohtueelsetele asutustele seoses uurimistega, samuti õigusnõustajatele või muudel õigusaktides ettenähtud juhtudel. Võime avaldada teie isikuandmeid meditsiinitöötajatele ja hädaabiteenuse osutajatele juhul, kui teie laps vajab erakorralist arstiabi ning see on vajalik lapse elu päästmiseks.

Isikuandmete liigid

 • Lapse nimi
 • Vanus
 • Telefoninumber
 • Vanemate (eestkostjate) ees- ja perekonnanimi
 • Suhe lapsega (vanemad, volitatud isik vms)
 • Allkiri
 • Muu vajalik teave, näiteks terviseseisundiga seotud teave, mida peate vajalikuks meile anda, teie sõnaselge nõusoleku alusel

Töötlemise õiguslik alus
Töötleme isikuandmeid selleks, et sõlmida teiega leping ja seda täita.

Kui otsustate anda muud teavet, mida peate oma lapse paremaks hooldamiseks vajalikuks, töötleme seda teie nõusoleku alusel.

1.18. IKEA ärikliendile

Kirjeldus
Töötleme IKEA äriklientide (sh füüsilisest isikust ettevõtjate), nende töötajate ja/või esindajate isikuandmeid, et säilitada ärisuhet, hallata ja osutada ettevõtetele ja organisatsioonidele mõeldud IKEA äriklienditeenuseid, sõlmida ja täita lepinguid ning/või suhelda IKEA äriklientidega lepingute täitmise asjus.

Samuti saadame IKEA ärikliendi (füüsilise isiku) või IKEA ärikliendi (ettevõtte) töötajate ja/või esindajate eelneval vabatahtlikul nõusolekul teavet meie toodete, teenuste, pakkumiste, kampaaniate ning ürituste kohta, mis on mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele; küsitlusi, et saada IKEA-lt ostetud toodete kohta tagasisidet ja hinnanguid; selleks et paremini mõista, kas meie saadetav teave on asjakohane, jälgime uudiskirjaga tehtud toiminguid (kas seda loeti, millal ja mitu korda seda loeti või avati, kas see saadeti edasi, mis operatsioonisüsteemi kasutati, mis e-posti serverit kasutati ja kus see asub). Sel juhul säilitatakse isikuandmeid seni, kuni otseturundusest loobutakse.

IKEA äriklientide, nende töötajate ja/või esindajate isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates lepingu lõppemise kuupäevast, kui on sõlmitud leping. Kui lepingus on ette nähtud garantiiaeg, mis ületab eespool nimetatud säilitamistähtaega, siis säilitatakse kõiki lepinguga seotud isikuandmeid kuni garantiiaja lõpuni. Kui lepingut ei ole sõlmitud, siis IKEA äriklientide, nende töötajate ja/või esindajate isikuandmeid ei säilitata.

Võime avaldada teie isikuandmeid audiitoritele, finants- ja õigusnõustajatele, kojuveo-, mööbli kokkupaneku ja paigaldusteenuste osutajatele ning volitatud töötlejatele, näiteks ettevõttele, kelle süsteemi abil saadame uudiskirju, ning IT-süsteemide ja -teenuste pakkujatele.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • E-post
 • Telefoninumber
 • Uudiskirjaga tehtud toimingud (kas seda loeti, millal ja mitu korda seda loeti või avati, kas see saadeti edasi, mis operatsioonisüsteemi kasutati, mis e-posti serverit kasutati ja kus see asub)

Töötlemise õiguslik alus
Otseturunduseks antud nõusolek (kui saaja on IKEA äriklient (füüsiline isik) või IKEA ärikliendi töötaja/esindaja). Töötleme isikuandmeid selleks, et sõlmida leping ja seda täita.

1.19. Lepingute haldamine

Kirjeldus
Töötleme teie andmeid, et sõlmida ja täita lepinguid, jälgida nende täitmist, töödelda sõlmitud lepingute alusel makseid ning käsitleda lepingute sõlmimise, täitmise ja/või lõpetamisega seotud kaebusi ja nõudeid.

Lisaks töötleme teie isikuandmeid, et tagada meie maksukohustuste täpne täitmine: arvete väljastamine/saamine, maksude ja maksete arvutamine ning maksuhaldurile teabe esitamine teenuste/kaupade kohta, mida oleme teilt saanud, ja teile tehtud maksete kohta.

Võime töödelda teie isikuandmeid, et nõuda vajaduse korral sisse võlad ja/või muud võlgnevused ning täita oma õigustatud huvi õigusnõuete esitamisel ja kaitsmisel.

Saame teie kohta teavet siis, kui te selle meile esitate, sõlmides lepingu ja/või osutades teenuseid / tarnides kaupu (kui lepingut ei ole sõlmitud).

Peate meile esitama oma ees- ja perekonnanime, käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri (kui olete registreeritud käibemaksukohustuslasena), aadressi, äriregistrikoodi ning kontaktandmed. Kui te kohustuslikku teavet ei esita, ei saa me teiega lepingut sõlmida ega teie pakutavaid teenuseid/kaupu osta.

Teie isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates lepingu lõppemisest. Kui lepingus on ette nähtud säilitustähtajast pikem garantiiaeg, säilitatakse kõiki lepinguga seotud isikuandmeid garantiiaja lõpuni. Kui olete osutanud meile teenuseid ilma lepinguta, säilitatakse teie isikuandmeid 10 (kümme) aastat alates teenuse osutamisest ja raamatupidamisdokumendi väljastamisest.

Edastame teie andmeid pankadele, riigiasutustele (peamiselt maksuhaldurile), audiitoritele, õigus- ja finantsnõustajatele, inkassofirmadele ning volitatud töötlejatele, näiteks IT-süsteemide ja -teenuste pakkujatele.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Pangakonto
 • Sünniaeg ja/või isikukood
 • Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber (kui lepinguosaline on registreeritud käibemaksukohustuslasena)
 • Äriregistrikood
 • Aadress
 • E-post
 • Telefoninumber

Töötlemise õiguslik alus
Töötleme isikuandmeid, et sõlmida teiega leping või täita teiega sõlmitud lepingut.

Kui aga säilitame teie isikuandmeid võlgade ja/või muude võlgnevuste sissenõudmiseks, põhineb isikuandmete töötlemine õigustatud huvil kaitsta meie õigusi.

1.20. Õigusnõuded

Kirjeldus
Võime töödelda isikuandmeid, sealhulgas isikuandmete eriliike, et teavitada asjaomast reguleerivat/jõustamisasutust võimalikest kuritegudest ja/või haldusrikkumistest ja/või muudest väärtegudest ning vajaduse korral esitada ja kaitsta õigus-, sh kindlustusnõudeid.

Teie isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates eespool nimetatud juhtumi lõpetamisest.

Võime avaldada teie isikuandmeid õiguskaitseasutustele ja muudele reguleerivatele asutustele, õigusnõustajatele, kindlustusseltsidele ning volitatud töötlejatele, näiteks IT-süsteemide ja -teenuste pakkujatele.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • E-post
 • Muu teave kuriteo, haldusrikkumise, muu rikkumise ja/või õigus- või kindlustusnõude kohta
 • Nõudele lisatud dokumendid, mis peale muude isikuandmete võivad sisaldada ka isikuandmete eriliike, näiteks terviseandmeid

Töötlemise õiguslik alus
Nende andmete töötlemise õiguslik alus on eespool nimetatud õigustatud huvi ning eriliiki isikuandmete töötlemise korral õigusnõuete esitamine ja kaitsmine.

1.21. Äripartnerid ja potentsiaalsed äripartnerid ning nende töötajate/esindajate isikuandmed

Kirjeldus
Töötleme teie (kui äripartneri töötaja/esindaja) isikuandmeid, et sõlmida ja täita lepinguid ning/või võtta teiega ühendust lepingu täitmist puudutavates küsimustes.

Töötleme teie (kui potentsiaalse äripartneri töötaja/esindaja) isikuandmeid, et luua uusi ärisuhteid (nt kui saame oma hankekonkurssidel kaubanduspakkumisi).

Äripartnerite ja potentsiaalsete äripartnerite ning nende töötajate/esindajate isikuandmeid töödeldakse ka eesmärgiga tagada, et IKEA hoidub äritegevusest organisatsioonide ja/või üksikisikutega, kes on kantud rahvusvahelistesse ja kohalikesse sanktsioonide loeteludesse, ja/või suhetest, mis võivad mõjutada IKEA mainet.

Saame teie isikuandmeid teilt, meie äripartnerilt, potentsiaalselt äripartnerilt ja avalikest allikatest: veebilehed, mis annavad avalikku teavet äripartneri või potentsiaalse äripartneri, selle töötajate/esindajate kohta, ülemaailmsete ja kohalike sanktsioonide loetelude ning geograafiliste riskide kohta, samuti sõeluuringute andmebaasist Okredo.com.

Teie (kui äripartneri töötaja/esindaja) isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates lepingu lõppemisest. Kui lepingus on ette nähtud eespool osutatud säilitusajast pikem garantiiaeg, siis säilitatakse kõiki lepinguga seotud isikuandmeid garantiiaja lõpuni. Teie (kui potentsiaalse äripartneri töötaja/esindaja) isikuandmeid säilitatakse 3 (kolm) aastat pärast hankekonkursi lõppu.

Võime avaldada teie isikuandmeid audiitoritele, riigiasutustele (peamiselt maksuhaldurile), finants- ja õigusnõustajatele ning volitatud töötlejatele, näiteks IT-süsteemide ja -teenuste pakkujatele.

Isikuandmete liigid

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Registrikood
 • Aadress
 • E-post
 • Telefoninumber
 • Ametikoht
 • Esindamise alus
 • Teave selle kohta, kas äripartner ja/või potentsiaalne äripartner on või ei ole kantud ülemaailmsesse ning kohalikku sanktsioonide nimekirja
 • Juhatuse liikmed
 • Tegelikud kasusaajad, sh nende kodakondsusriik, alalise elukoha riik, protsentuaalne osa aktsia- või osakapitalist
 • Andmed sidemete kohta riikliku taustaga isikutega (isikuandmete eriliik)

Töötlemise õiguslik alus
Õigustatud huvi sõlmida ja täita lepinguid äripartneritega, luua uusi ärisuhteid potentsiaalsete äripartneritega ning kaitsta IKEA mainet.

Andmed riikliku taustaga isikute kohta: äripartneri, potentsiaalse äripartneri, tema töötaja/esindaja sõnaselge nõusolek.

2. Kellele me isikuandmeid avaldame?

Avaldame teie andmeid järgmistele asutustele või isikutele:

a)    Koostööpartnerid
Teeme koostööd mitme usaldusväärse teenuseosutajaga, kes osutavad meie nimel teenuseid ja kelle nimed on esitatud igas jaotises. Need ettevõtted on kohustatud teie isikuandmeid piisavalt kaitsma, mitte kasutama andmeid lubamatutel eesmärkidel ja tagama, et nende tarnijad teeksid sama.

Meil võib olla vaja avaldada teie isikuandmeid oma kindlustusandjatele, kui peame seda oma lepingulistes suhetes kindlustusandjaga nõutavaks.

Võime jagada kogutud isikuandmeid Inter IKEA Groupi teiste organisatsioonidega, kes toetavad mitmesuguseid äritoiminguid ja -protsesse (nt Inter IKEA Systems B.V., IKEA Lithuania, IKEA Latvia).

b)    Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning teised isikud, kes täidavad neile seadusega pandud ülesandeid
Edastame teie isikuandmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning teistele isikutele, kes täidavad neile seadusega pandud ülesandeid, kui nad esitavad selleks õiguspärase taotluse või kui meil on õigustatud huvi esitada ja kaitsta õigusnõudeid.

3. Isikuandmete kaitse

Rakendame teie esitatud isikuandmete suhtes järgmisi ettevaatusabinõusid:

a)    Turvalisus
Suhtume teie andmete turvalisusse väga tõsiselt. Oleme rakendanud eri strateegiaid, kontrollimehhanisme, poliitikat ja meetmeid, et hoida teie andmeid turvalisena ning jälgida neid meetmeid tähelepanelikult. Kaitseme teie andmeid krüptimistehnikate abil ja kasutame muid kaitsemeetmeid, nagu tulemüürid ja parooliga kaitsmine ning võetud tehniliste ja korralduslike meetmete korrapärane testimine ja hindamine, et tagada töötlemise turvalisus. See tähendab, et teie andmed on kaitstud ja kättesaadavad ainult neile kaastöötajatele, kes on koolitatud ning vajavad neid andmeid oma töökohustuste täitmiseks. Samuti tagame oma hoonetes range füüsilise kontrolli, mis piirab juurdepääsu teie isikuandmetele, et neid kaitsta.

b)    Teie isikuandmete edastamine väljapoole EL-i/EMP-d
Eespool nimetatud ettevõtted töötlevad isikuandmeid peamiselt Euroopa Liidus (EL) / Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Mõnikord võib meil olla vaja edastada teie isikuandmeid meie teenuseosutajatele, kes on asutatud väljaspool EL-i/EMP-d ehk kolmandas riigis, näiteks USAs.

Kolmandates riikides ei pruugi kehtida samad andmekaitseseadused nagu EL-is/EMP-s, mistõttu ei pruugi teie andmete kohta kehtida samad kaitseabinõud. Sellistel juhtudel tagame siiski, et kui teie andmeid edastatakse väljapoole EL-i/EMP-d, kohaldatakse andmekaitseseadustes sätestatud asjakohaseid kaitsemeetmeid (nt võidakse andmeid edastada allkirjastatud EL-i lepingu tüüptingimuste alusel).

4. Teie õigused

Teie õigused on järgmised:

a) Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte, ning kui me seda teeme, siis nende isikuandmetega tutvuda. Seetõttu teavitame teid eelnevalt meie isikuandmete töötlemise toimingutest siinse privaatsuspoliitika kaudu. Kui teil on küsimusi või soovite lisateavet selle kohta, millist teavet me teie kohta töötleme, võite alati meiega ühendust võtta ja me anname teile lisateavet.

b) Õigus andmeid parandada – teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

c) Õigus andmeid kustutada – teatavatel tingimustel on teil õigus nõuda, et teie isikuandmed kustutatakse, kui arvate, et meil ei ole enam vaja neid säilitada. Kui olete varem andnud oma loa, võite selle lihtsalt tagasi võtta. See ei kehti juhul, kui andmeid on vaja töödelda selleks, et teostada sõna- ja teabevabadust, täita juriidilist kohustust või esitada, täita ja kaitsta õigusnõudeid.

d) Õigus saada oma isikuandmed või edastada need teatavatel tingimustel teisele ettevõttele (andmete ülekandmise õigus). See kehtib juhul, kui andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul ja kui andmeid töödeldakse automatiseeritult.

e) Õigus töötlemist piirata – mõnel juhul on teil õigus oma isikuandmete töötlemist piirata. See tähendab, et me jätkame teie andmete salvestamist, kuid peatame ajutiselt igasuguse muu töötlemise. Miks peaksite soovima töötlemist piirata?

Näiteks kui olete palunud meil parandada ebaõigeid andmeid. Sellises olukorras võite soovida, et me lõpetaksime töötlemise seniks, kuni andmed on parandatud.

f) Õigus esitada vastuväiteid – teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. See kehtib juhul, kui andmete töötlemine põhineb meie või kolmanda isiku õigustatud huvidel. Võite seda teha, kui leiate, et teie isiklik huvi kaalub üles meie oma.

g) Õigus esitada vastuväiteid – teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil.

h) Õigus esitada vastuväiteid automatiseeritud otsuste tegemisele, millel on teid puudutavad õiguslikud tagajärjed või muu oluline mõju.

i) Õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Et teostada eespool loetletud õigusi, esitage meile või andmekaitseametnikule kirjalik taotlus (kontaktandmed allpool).

Teil on õigus esitada kaebus ka Andmekaitse Inspektsioonile (https://www.aki.ee; Tatari 39, 10134 Tallinn; tel +372 627 4135; e-post info@aki.ee), kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine ei vasta kehtivatele õigusaktidele.

5. Privaatsuspoliitika muudatused

Vaatame oma privaatsuspoliitika korrapäraselt läbi. Palun tutvuge selle poliitikaga korrapäraselt, et olla kursis uusima versiooniga. Seda versiooni uuendati 1. juunil 2024.

6. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi oma andmete töötlemise kohta või taotlusi või kui soovite anda meile tagasisidet, võtke palun meiega ühendust:
OÜ Runikon Retail, registrikood 14611049, juriidiline aadress Kangrumetsa 1, Kurna, 75307 Harju maakond; telefon +372 330 4000, e-posti aadress info@IKEA.ee.

Andmekaitseametnik: dpo@ikea.ee
Võite võtta ühendust ka meie andmekaitseametnikuga, saates meile eespool nimetatud aadressil kirja ja adresseerides selle andmekaitseametnikule.
X

Toote lattu jõudmise teavitused

Ole esimene, kes saab teada, kui sinu soovitud [itemName] on tagasi laos:

Hästi! Nüüd jääb sul üle ainult teavitust oodata.

Kui [itemName] on uuesti saadaval, anname sellest sulle meili teel märku.