Ltd. Runikon Retail (edaspidi „meie“) austab teie privaatsust ja on pühendunud selle kaitsmisele nende puutumatusnormide (edaspidi „puutumatusnormid“) järgimise kaudu. Puutumatusnormides teavitame teid teie isikuandmete töötlemisest. Me võtame endale eesmärgi olla teiega läbipaistev, esitades teile selge ülevaate, milliseid isikuandmeid me töötleme, töötlemise eesmärgid, isikuandmete säilitamise perioodi, töötlemise õigusliku aluse ja muud informatsiooni, mida oleme kohustatud teiega jagama kohaldatavate seaduste alusel.

Teemad:
1.    Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?
1.1. IKEA konto
1.2. E-pood
1.3. IKEA FAMILY
1.4. Statistiline analüüs
1.5. Otseturundus 
2.    Kuidas me kogume infot teie kohta?
3.    Kui kaua me säilitame teie isikuandmeid?
4.    Kellele isikuandmed avalikustatakse?
5.    Isikuandmete kaitse
6.    Teie õigused 
7.    Meie puutumatusnormide muudatused
8.    Kontaktandmed

1.   Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?
IKEA konto loomisel meie veebilehel, IKEA FAMILY programmiga ühinemisel, e-poe teenuste kasutamisel või otseturundusega nõustumisel meie veebilehel, esitate isikuandmed, mida me hakkame töötlema. Isikuandmete kategooriad, mida me töötleme, töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus on järgmised:

1.1   IKEA konto (registreerimine ja haldamine)
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
Meiliaadress, ees- ja perekonnanimi, telefon, salasõna (krüpteeritud), lemmiktoodete nimekiri (kaubad, hind, kuupäev), tegevus IKEA kontol, sealhulgas tehnilised andmed (sisselogimise andmed, näiteks millal te viimati sisse logisite), punktis 1.3 sätestatud IKEA FAMILY kaardi andmed (kui te registreerite IKEA FAMILY kaardi), informatsioon, mille annate otseturundust tellides vastavalt punktis 1.3 ja 1.5 sätestatule (kui te olete selle tellinud/registreerinud), meiliaadress (näiteks kui loote IKEA konto veebilehel, saadame teile kinnitusmeili või kui te soovite meelde tuletada ununenud salasõna), lühisõnumite andmed (näiteks kui loote IKEA konto, saadame telefonile kinnituskoodi). Teie nõusolek, mille loeme antuks konto aktiveerimisel.

Te saate luua oma IKEA konto meie veebilehel. Sellisel juhul töötleme teie andmeid viisil, et saaksite võimaluse luua konto, et kasutada registreeritud kasutajatele pakutavate teenuste hüvesid, sealhulgas e-poe teenuseid, haldamise ja hoolduse eesmärgil, samuti et teid ära tunda, kui esitate päringuid, teavitada teid konto tingimuste muudatustest (puutumatusnormid, tingimuste muudatused jne) või võtta teiega ühendust hädaolukorras (juhul kui tekivad probleemid teie kontoga seoses, juhtudel, kui mõned esemed on kadunud jne). Lisaks töötleme mõningaid teie andmeid punktis 1.4 kirjeldatud statistilistel eesmärkidel.
Oma IKEA kontol saate näha, milliseid isikuandmeid me töötleme, sealhulgas IKEA FAMILY andmed (kui olete registreerinud oma IKEA FAMILY kaardi), muuta enda andmeid, muuta otseturundusega seotud seadistusi, võtta osa mängudest ja/või võistustest, salvestada ning printida oma lemmikkaupade nimekirju ja kasutada e-poe teenuseid nagu on kirjeldatud punktis 1.2.
IKEA konto loomiseks peate nõustuma tingimustega ja esitama on isikuandmed. Kui te ei nõustu tingimustega ja keeldute oma isikuandmete esitamisest, siis teil pole võimalik kontot luua.
IKEA kontot registreerides kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane ja teie isikuandmed on õiged ja täpsed. Ebatäpsuste korral peate need koheselt parandama.

1.2   E-pood
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
Meiliaadress, ees- ja perekonnanimi, telefon, kaupade nimekirjad (nimi, kuupäev, kaubad, summa), arveldus- ja tarneaadress(id) (juhul kui valitakse tarneteenus), kaupade kättesaamise koht, tellimuste nimekiri (tellimuse number, tellimuse kuupäev, kaupade kogus, tarne kuupäev, tellimuse täitmise kuupäev, summa (kaupade hind ja lubatud allahindlused), makseandmed, maksedokumendid (käibemaksuga arve jne), kaupade vastuvõtmise ja üleandmise akti allkiri, e-kirjavahetuse andmed, tagastuse informatsioon. Teiega lepingu sõlmimine ja selle täitmine. 

Kui te loote veebilehel oma IKEA konto, saate kasutada e-poe teenuseid. Teiega ostu-müügilepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks töötleme teie isikuandmeid. See võimaldab teil teha oste e-poest (esitada tellimust, maksta selle eest, saada käibemaksuga arveid ostetud kaupade ja/või teenuste eest, vaadata tellimuse andmeid jne) ja meil teie ostetud kaubad kohale toimetada või kiirolukorras (tellimusega seotud probleemide korral) võtta teiega telefoni teel ühendust.
Teie meiliaadressi ja telefoninumbrit töödeldakse, et teavitada teid tellimuse olekust ja eeldatavast tarneajast, vahepealsete kinnituste (näiteks kinnitus, et makse on kohale jõudnud) ja maksedokumentide (käibemaksuga arve jne) saatmiseks ning teie tuvastamiseks, kui teete oma tellimusega seoses päringuid. 
Lisaks töödeldakse teie isikuandmeid statistilistel eesmärkidel, mis on sätestatud punktis 1.4.
Ostu tegemiseks e-poest tuleb teil aktsepteerida ostu-müügilepingu tingimusi ja esitada oma isikuandmed. Kui te ei nõustu ostu-müügilepingu tingimustega või ei esita oma isikuandmeid, ei saa te osta e-poest. Kui te tellite e-poest kaupu ja/või teenuseid teisele isikule või teise isiku nimel, peate sellest isikut teavitama ja saama isiku nõusoleku tema isikuandmete meile esitamiseks ja veenduma, et ta saab aru ja on tutvunud nende puutumatusnormidega. Teise isiku eelmainitud andmeid kasutatakse vastavalt selles punktis toodule.
Teave ostu-müügilepingu tühistamise, kaupade vahetamise ja/või tagastamise ja tagasimaksete tegemisega seotud isikuandmete töötlemise õigusliku aluse, säilitamisperioodi, isikute, kellele selline info edastatakse, jms kohta on saadaval Puutumatusnormide punktis „Kaupade vahetamine ja/või tagastamine“ (teenused).
Teave päringute, taotluste jms esitamisega seotud eelmainitud eesmärkidel isikuandmete töötlemise õigusliku aluse, säilitamiseperioodi, isikute, kellele selline info edastatakse, jms kohta on kättesaadav Puutumatusnormide punktis „Taotluste, päringute, pakkumiste, märkuste, kaebuste, nõuete, tagasiside läbivaatamine“ (teenused).
E-poes kaupade ostukorvi saatmisel oma meilile või teavituste saatmisel ostukorvi jäänud kaupade või uuesti müüki tulnud kaupade kohta töödeldakse teie isikuandmeid punktides 1.3 ja 1.5 kirjeldatud viisil.

1.3   IKEA FAMILY
IKEA FAMILY liikmelisuse haldamine
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
Meiliaadress, IKEA FAMILY kaardi number, IKEA FAMILY kaardi kasutamise ostuajalugu (ostu kuupäev ja aeg, kviitungi number, kaupade nimed, kogus, hinnad, ostude kogusumma); 

Lisaks eelmainitud andmetele töödeldakse järgmisi andmeid, mis on seotud IKEA FAMILY kaartidega, mis on väljastatud kuni 08.07.2019: ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, telefoninumber, riik, IKEA FAMILY kaardi tüüp (füüsiline või digitaalne).
Teiega sõlmitud lepingu täitmine

Kui te soovite saada IKEA FAMILY liikmeks, saada IKEA FAMILY kaarti ja selle hüvesid ning nõustute IKEA FAMILY tingimustega, siis me kogume mõningaid teie andmeid. Me kasutame neid andmeid teile IKEA FAMILY kaardi saatmiseks, teie tuvastamiseks päringute tegemisel ja tegevuste haldamiseks, mis on vajalikud, et saaksite kasutada IKEA FAMILY kaardi soodustusi ja muid hüvesid, suhelda meili teel IKEA FAMILY liikmesust puudutavates küsimustes (nt puutumatusnormide muudatused, tingimused jne). Lisaks töötleme mõningaid teie isikuandmeid punktis 1.4 kirjeldatud statistilistel eesmärkidel.
Kui te soovite ühineda IKEA FAMILY programmiga, siis peate nõustuma IKEA FAMILY tingimustega ja esitama oma isikuandmed. Kui te ei tee seda, siis ei saa te ühineda IKEA FAMILY programmiga.
IKEA FAMILY lojaalsusprogrammi liikmeks registreerimisel loote ka IKEA konto. Täpsem info IKEA konto kohta on saadaval punktis 1.1.
Isikuandmete esitamisega kinnitate, et isikuandmed on täpsed ja õiged. Ebatäpsuste korral peate need koheselt parandama. IKEA kontol IKEA FAMILY kaardi registreerimisel esitatud andmeid on teil võimalik ise muuta.

Otseturundus (pakkumised, küsitlused, üritused jne.) IKEA FAMILY liikmetele  
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
Nimi (kui selliseid andmeid kogutakse kuni 08.07.2019), sünniaeg (kui selliseid andmeid kogutakse kuni 08.07.2019), riik (kui selliseid andmeid kogutakse kuni 08.07.2019), sugu, alla 12-aastaste laste olemasolu, linn, keel, IKEA FAMILY kaardi kasutamise ostuajalugu, IKEA FAMILY kaardi number, kaupade nimekiri, lemmikkaupade nimekiri, tellimuste nimekiri, meiliaadress, meili jälgimisega seotud tegevused (info, kas uudiskirja loeti, millal seda loeti, kui mitu korda seda on loetud (või avatud), kas seda on edasi saadetud, millist operatsioonisüsteemi ja meiliserverit kasutati, asukoht).

Juhul kui saadate e-poes meilile kaupade ostukorvi, teateid uuesti allahinnatud kaupade kohta või teateid ostukorvi jäänud kaupade kohta, töötleme meiliaadressi, e-poe kaubanimekirja ja e-kirjavahetusega seotud andmeid.
Me töötleme isikuandmeid otseturunduse eesmärgil teie nõusoleku alusel; tuginedes meie õiguslikule huvile pakkuda tooteid ja/või teenuseid, mis vastavad paremini teie vajadustele, teostame profileerimist.
Saadame teile infot meie toodete, teenuste, pakkumiste ja kampaaniate kohta, teateid uuesti müügis olevate kaupade kohta ja teateid e-poes ostukorvi jäänud kaupade kohta, kuid me teeme seda ainult siis, kui olete andnud meile nõusoleku sellise informatsiooni saamiseks.
Kui te saadate e-poe kaupade ostukorvi või teate uuesti müügis olevatest kaupadest teise isiku meiliaadressile, siis peate teavitama isikut ja saama isiku nõusoleku meile tema isikuandmete esitamiseks ja veenduma, et isik saab aru ja on tutvunud nende puutumatusnormidega. Teise isiku eelmainitud andmeid kasutatakse vastavalt selles punktis toodule. 
Kui nõustusite saama otseturunduslikke e-kirju, jälgime uudiskirja liikumist (teave, kas uudiskirja on loetud, millal seda loeti, mitu korda seda loeti (või avati), kas see saadeti edasi, millist operatsioonisüsteemi ja meiliserverit kasutati, asukoht), et paremini aru saada, kas meie saadetud info on teie jaoks oluline. 
Lisaks saadame teile profileerimisel põhinevaid otseturunduslikke pakkumisi, st pakkumisi, mis põhinevad teie vanusel (kui selliseid andmeid kogutakse kuni 08.07.2019), riigil (kui selliseid andmeid kogutakse kuni 08.07.2019), sool, linnal, alla 12-aastaste laste olemasolul ja IKEA FAMILY kaardi kasutamise ostuajalool, kaupade nimekirjal, lemmikkaupade nimekirjal, tellimuste nimekirjal, et pakkuda tooteid ja/teenuseid, mis vastavad paremini teie vajadustele.
Mõnikord võime teid kutsuda eriüritustele või paluda teil osaleda uuringutes, näiteks millist kaupa te eelistate, miks te ostate seda või teist kaupa või kuidas näeb välja teie unistuste kodu. Me teeme seda selleks, et saada rohkem teavet teie eelistuste kohta ja kohandada oma pakkumisi paremini teie vajadustele. Selle informatsiooni esitamine on vabatahtlik ja te pole kohustatud vastama ühelegi küsitlusele või osalema ühelgi üritusel.
IKEA FAMILY otseturundusest saate loobuda IKEA kontol valikute muutmisega, e-kirjas tellimusest loobumise lingile vajutamisega või võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktidel.

Mängud ja/või võistlused IKEA FAMILY kaardiomanikele
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
Vanus (kogutakse kuni 08. juuli 2019), riik (kogutakse kuni 08. juuli 2019), sugu, teave alla 12-aastaste laste olemasolu kohta, linn, keel, ostude ajalugu IKEA FAMILY kaarti kasutades, lemmiktoodete nimekiri Meie legitiimne huvi, mis tähendab, et statistiliste andmete ja raportite koostamist allpool täpsustatud eesmärkidel.

IKEA FAMILY kaardi registreerimisel või oma IKEA kontole logimisel saate otsustada, kas soovite osaleda IKEA kaardiomanikele mõeldud mängudes ja/või võistlustes. Osalemine ei ole kohustuslik, see on vabatahtlik. Mängudes ja/või võistlustes osalemiseks nõusoleku andmisel olete nõustunud ja aru saanud, et kui olete täitnud mängu ja/või võistluste tingimused, siis teie varasemalt esitatud IKEA FAMILY kaardiga seotud andmeid kasutatakse automaatselt kõikides meie korraldatud IKEA FAMILY kaardiomanike mängudeles ja/või võistlustes ilma eelneva registreerimise või teavituseta. Lisaks nõustute, et võidu puhul teavitatakse avalikult võitja IKEA FAMILY number mängu ja/või võistluse kodulehel või sotsiaalvõrgustikus.
Kui te olete nõustunud osalema IKEA FAMILY kaardiomanikele mõeldud mängudes ja/või võistlustel, siis töötleme teie isikuandmeid mängude ja/või võistluste korraldamise, läbiviimise ja haldamise eesmärgil, võitjate kindlaks tegemiseks, võitjate väljakuulutamiseks, auhindade ja/või teiste kingituste andmiseks. Mängude ja/või võistlustega seotud kaebuste korral töödeldakse isikuandmeid nõuete esitamiseks ja rahuldamiseks või õiguslike nõuete kaitsmiseks.
Teil on õigus IKEA FAMILY kaardiomanikele mõeldud mängude ja/või võistluste eesmärgil isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Seda saab teha IKEA kontol või meiega ühendust võttes (kontaktandmed on esitatud allpool).
Täpsem info mängude ja/või võistluste korraldamise eesmärgil kogutud isikuandmete töötlemise, säilitamise ja edastamise kohta on saadaval Puutumatusnormide punktis 1.7.

1.4. Statistiline analüüs
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
Vanus (kui selliseid andmeid kogutakse kuni 08.07.2019), riik (kui selliseid andmeid kogutakse kuni 08.07.2019), sugu, alla 12-aastaste laste olemasolu, linn, keel, IKEA FAMILY kaardi kasutamise ostuajalugu, lemmikkaupade nimekiri, e-poe tellimuste nimekiri, tagastamise andmed. Meie õiguslik huvi, mis tähendab alltoodud esitatud eesmärkide jaoks vajalike statistiliste andmete kogumist ja aruannete ettevalmistust.
Lisaks töötleme automatiseeritud vahendiga teie koondandmeid statistilistel eesmärkidel, näiteks analüüsime, millised kaubad lisati lemmikkaupade nimekirja, kuna sellised andmed annavad meile üldise ülevaate IKEA kliendist ja aitavad kindlaks määrata turustrateegiaid, ning kui me teame oma IKEA klientide vajadusi – täiustada IKEA tooteid ja teenuseid. Statistilise analüüsi toimingutel puudub õiguslik või sarnane oluline mõju.

1.5. Otseturundus
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
Kui olete loonud IKEA konto: nimi, meiliaadress, meili kasutamise jälgimine (teave, kas uudiskirja on loetud, millal seda loeti, mitu korda seda loeti (või avati), kas see saadeti edasi, millist operatsioonisüsteemi ja meiliserverit kasutati, asukoht), kaupade nimekiri, lemmikkaupade nimekiri, tellimuste nimekiri, valikuline: sugu, alla 12-aastaste laste olemasolu, linn, keel.
Juhul kui saadate e-poes meilile kaupade ostukorvi, teate uuesti allahinnatud toodetest või ostukorvi jäänud toodetest, töötleme meiliaadressi, e-poe kaubanimekirja ja e-kirjavahetusega seotud andmeid. 
Kui IKEA kontot pole loodud: nimi, meiliaadress, meiliaadressi tegevuse jälgimine (teave, kas uudiskirja on loetud, millal seda loeti, mitu korda seda loeti (või avati), kas see saadeti edasi, millist operatsioonisüsteemi ja meiliserverit, asukoht).
Me töötleme isikuandmeid otseturunduse eesmärgil teie nõusoleku alusel; tuginedes meie õiguslikule huvile pakkuda tooteid ja/või teenuseid, mis vastavad paremini teie vajadustele, teostame profileerimist.

Kui te annate meie veebilehel nõusoleku otseturunduspakkumiste saatmiseks e-posti teel, saadame teile teavet meie toodete, teenuste ja kampaaniate kohta ning teateid uuesti müügile tulnud kaupadest ja e-poes ostukorvi jäänud kaupadest.
Kui te saadate kaupade ostukorvi või teate taas müügis olevatest kaupadest teise isiku meiliaadressile, siis peate isikut sellest teavitama ja saama isiku nõusoleku meile tema isikuandmete esitamiseks ja veenduma, et isik saab aru ja on tutvunud nende puutumatusnormidega. Teise isiku eelmainitud andmeid kasutatakse vastavalt selles punktis toodule.
Mõnikord võime teid kutsuda eriüritustele või paluda teil osaleda uuringutes, näiteks millist kaupa te eelistate, miks te ostate seda või teist kaupa või kuidas näeb välja teie unistuste kodu. Me teeme seda selleks, et saada rohkem teavet teie eelistuste kohta ja kohandada oma pakkumisi paremini teie vajadustele. Selle informatsiooni esitamine on täiesti vabatahtlik ja te pole kohustatud neile uuringutele vastama ega osalema üritustel. Kui olete andnud nõusoleku otseturunduspakkumiste saatmiseks meilile, jälgime uudiskirja liikumist (kas uudiskirja on loetud, millal seda loeti, mitu korda seda on loetud (või avatud), kas seda on edasi saadetud, millist operatsioonisüsteemi ja meiliserverit kasutati, asukoht), et paremini mõista, kas meie saadetud info on teie jaoks asjakohane. 
Kui olete loonud IKEA konto ja esitanud omal valikul täiendavaid andmeid, siis saadame teile profileerimisel põhinevaid otseturunduspakkumisi, st pakkumisi, mis põhinevad teie sool, linnal, alla 12-aastaste laste olemasolul, kaupade nimekirjal, lemmikkaupade nimekirjal ja tellimuste nimekirjal, et pakkuda tooteid ja/või teenuseid, mis vastavad paremini teie vajadustele.
IKEA konto otseturundusest saab loobuda, klikkides loobumise lingile meilis või võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktidel.
Otseturunduspakkumistele tellimisega kinnitate, et teie isikuandmed on täpsed ja õiged ning et olete vähemalt 18 aastat vana.

2.   Kuidas me kogume infot teie kohta?
Saame teie kohta teavet, kui esitate meile oma isikuandmeid IKEA FAMILY kaarti registreerimisel, IKEA FAMILY konto loomisel ja selle kasutamisel, e-poe teenuste kasutamisel, kui võtate meiega ühendust, kasutate kaarti või tellite uudiskirja. 
E-poes maksmisel saame pangast teie makseandmed.
Samuti saame teie andmeid e-poe kasutajalt, kes tellib kaupu või teenuseid e-poest teie jaoks või teie nimel, saadab kaupade ostukorvi või teate uuesti müügis olevatest kaupadest meili teel koos teie nõusolekuga.

3.   Kui kaua me säilitame teie isikuandmeid?
Teie IKEA FAMILY isikuandmeid (sealhulgas otseturundus IKEA FAMILY liikmetele) säilitatakse kuni teie IKEA FAMILY liikmesuse lõppemiseni, kui taotlete meilt oma andmete kustutamist või 5 aastat viimastest IKEA FAMILY kaardi kasutusest poes.
Teie IKEA kontol olevaid isikuandmeid (sealhulgas IKEA konto kasutajate otseturundus) säilitatakse 5 aastat alates viimasest sisse logimisest või kuni kuupäevani, mil te otsustate kustutada konto. Meiliandmeid (näiteks kui tegite IKEA konto veebilehel ja me saatsime kinnitusmeili või kui palusite meelde tuletada unustatud salasõna, saata e-poes kaupade ostukorv oma meilile või saata teade ostukorvi jäänud kaupadest) säilitatakse järgmise perioodi jooksul: meili sisu – 72 tundi; meili saaja, pealkiri – 15 päeva. Juhul kui soovite teavet e-poes uuesti müügis olevate kaupade kohta, säilitatakse teie isikuandmeid: 1) mitte kauem kui 3 kuud, kui eelmainitud perioodil ei tule kaubad uuesti müüki või ei ole teatist saadetud; 2) meili sisu säilitatakse 72 tundi ja saaja nimi ja meiliaadress säilitatakse 15 päeva esimese teate saatmise kuupäevast; lühisõnumite andmed, näiteks kui tegite oma IKEA konto poes ja me saatsime teile kinnitusmeili, säilitatakse 72 tundi. 
Ostu-müügi, maksedokumentides (käibemaksuga arve jne) sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse 7 aastat.
Statistilise analüüsi eesmärgil säilitatakse andmeid sama kaua kui IKEA konto või IKEA FAMILY konto andmeid.
Otseturunduse jaoks säilitatakse veebilehel isikuandmeid (kui te pole IKEA FAMILY liige või IKEA konto kasutaja), kuni soovite saada meilt otseturundust, kuid mitte kauem kui 6 kuud pärast viimast uudiskirja kasutamist.
Mängu ja/või võistluste osalejate isikuandmeid säilitatakse päevani, mil võitja selgitatakse välja või mitte kauem kui 5 tööpäeva pärast mängu ja/või võistlusega seotud kaebuse esitamise tähtaega. Isikuandmeid võib säilitada kauem, kui on esitatud mängu ja/või võistlusega seotud kaebus. Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid, kuni kaebus on lahendatud.

4.   Kellele isikuandmed avalikustatakse?
Me jagame teie isikuandmeid:
a)    Ettevõtetele, kellega me teeme koostööd
Isikuandmed avalikustatakse ettevõtetele, kes pakuvad meile teenust, st meie andmetöötlejatele, nt: 
1)    IT hooldusettevõtetele ja IT tugiettevõtetele, kes töötlevad isikuandmeid Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas; 
2)    ettevõttele, mis pakub otseturundusliku uudiskirja saatmise teenust Leedus. Lisaks kaasab ettevõte alltöötlejaid, kes pakuvad andmekeskuse teenuseid ja töötlevad isikuandmeid Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas. Teiste alltöötlejate jaoks, kes pakuvad andmekeskust, infosisu edastamist, kliendituge, kommunikatsiooniteenuseid, edastatakse andmed USAsse. Andmed eelmainitud USA alltöötlejatele edastatakse andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel, st Euroopa Liidu ja USA valitsuse lepingu alusel;
3)    Ameerika Ühendriikides asutatud ettevõttele, mis pakub meili saatmise teenuseid; isikuandmeid saadetakse andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel;
4)    ettevõttele, mis pakub SMS keskuse teenuseid, mis töötleb isikuandmeid Leedus;
5)    ettevõttele UAB Felit (IKEA Leedu), mis pakub tugi- ja haldusteenuseid ja töötleb isikuandmeid Leedus;
6)    Ettevõttele SIA PAUL MASON PROPERTIES (IKEA Läti), mis pakub tugiteenust, haldusteenuseid, hüvesid IKEA FAMILY liikmetele IKEA Läti poes ja töötleb isikuandmeid Lätis.
Neil ettevõtetel on kohustus tagada teie isikuandmete piisav kaitse ja mitte kasutada neid volitamata eesmärkidel ning tagada, et nende tarnijad teeksid sama. Lisateavet kaitsemeetmete kohta, mida rakendatakse teie andmete edastamisel väljaspoole Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda, on võimalik saada, kui saadate meile selleks eraldi taotluse.
b)    Teistele osapooltele
Vaidluse korral edastame teie isikuandmed juriidilistele nõustajatele.
Mängude ja/või võistluse osavõtjate isikuandmed edastatakse kulleritele, kui auhind ja/või muu kingitus saadetakse elukohta.
Kui teete ostu e-poest ja valite tarne koduaadressile, edastame kohaletoimetamiseks vajalikud isikuandmed ettevõtetele, kes toimetavad e-poest tellitud kaubad kohale. E-poes arveldamisel edastame tellimusega seoses teie isikuandmed panka ja panga valitud makseportaali tehnilise teenuse pakkujale.
c)    Riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele ning teistele isikutele, kes täidavad seadusest tulenevaid ülesandeid
Me edastame teie isikuandmed riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele ning teistele isikutele, kes täidavad seadusest tulenevaid ülesandeid, nende nõudmisel või meie õigustatud huvide täitmiseks õiguslike nõuete esitamisel ja kaitsmisel.

5.   Isikuandmete kaitse
Me rakendame järgmiseid ettevaatusabinõusid teie esitatud isikuandmete osas:
a)    Turvalisus
Me kasutame erinevaid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid erinevate ohtude (hävimine, kadumine, muutmine, volitamata avalikustamine või juurdepääs) eest. Teie isikuandmeid säilitatakse ohutult ja on kättesaadavad ainult piiratud arvule isikutele.

6.   Teie õigused
Teie õigused on:
a)    juurdepääsuõigus – teil on õigus saada meilt kinnitust, kas me töötleme teie isikuandmeid ja kus me seda teeme, ning juurdepääsu isikuandmetele. Seepärast teavitame teid nende puutumatusnormide kaudu oma töötlemistoimingutest ette. Palun võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi või soovite rohkem teada, milliseid teiega seotud andmeid me töötleme;
b)    parandamise õigus – teil on õigus paluda, et parandaksime teie ebatäpsed isikuandmed. Samuti saate oma isikuandmeid parandada IKEA kontol.
c)    kustutamise õigus – mõningatel juhtudel on teil õigus kustutada oma isikuandmeid, kui usute, et meil pole neid enam vaja säilitada. Kui te olete varasemalt andnud oma loa, siis võite selle tagasi võtta. See õigus ei kehti juhul, kui töötlemine on vajalik sõna- ja infovabaduse teostamiseks, seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
d)    õigus saada ise või edastada oma isikuandmeid teisele ettevõttele mõningatel asjaoludel (tuntud kui andmete liikuvus). See kehtib, kui andmetöötlus põhineb teie nõusolekul või lepingul ja kui töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega; 
e)    piiramise õigus – mõningatel juhtudel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. See tähendab, et me jätkame teie andmete säilitamist, kuid peatame ajutiselt muu töötlemise. Miks te peaksite seda tahtma teha? Näiteks, kui olete palunud meilt parandada ebaõigeid andmeid. Sellisel juhul võib teil tekkida soov, et me peataksime töötlemise, kuni andmed on õiged;
f)    õigus vaidlustada – teil on õigus meie töötlemine vaidlustada. See kehtib, kui andmetöötlus tugineb meie või kolmandate isikute õigustatud huvidel. Te saate seda teha, kui usute, et teie isiklik huvi kaalub üles meie oma;
g)    õigus vaidlustada – teil on õigus vaidlustada isikuandmete töötlemine, mida teostame otseturunduse eesmärgil, sealhulgas profileerimiseks;
h)    õigus võtta igal ajal tagasi oma töötlemiseks antud nõusolek.

Nimetatud õiguste teostamiseks palume saata kirjalik avaldus meile või andmekaitseinspektorile alltoodud kontaktidele.

Lisaks on teil õigus esitada kaebus Eesti andmekaitseinspektsioonile (https://www.aki.ee), kui usute, et töötleme isikuandmeid vastuolus kohalduvate seadustega.

7.   Muudatused meie puutumatusnormides
Me vaatame oma puutumatusnorme regulaarselt üle. Puutumatusnorme uuendati 22 augustil 2019.

8.   Kontaktandmed
Palun võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta või soovite esitada avaldusi või anda meile tagasisidet:
Ltd. Runikon Retail, registrikood 14611049, juriidiline aadress: Peterburi tee 66, Tallinn, 11415, Eesti, telefoninumber: +372 330 4000, meiliaadress: info@IKEA.ee.

Andmekaitseinspektor: dpo@IKEA.ee 
Lisaks võite ühendust võtta meie andmekaitseinspektoriga, saates meile kirja ülaltoodud meiliaadressil ja adresseerides selle andmekaitseinspektorile.