Runikon Retail OÜ (edaspidi „meie“) austab sinu privaatsust ja on pühendunud selle kaitsmisele selle privaatsuseeskirja (edaspidi „privaatsuseeskiri“) järgimise kaudu. Käesolevas privaatsuseeskirjas kirjeldame, kuidas me sinu isikuandmeid IKEA Family lojaalsusprogrammis ja digilahendustes töötleme. Me võtame endale eesmärgi olla sinuga aus, andes sulle selge ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid me töötleme, töötlemise eesmärgid, isikuandmete säilitamise perioodi, töötlemise õigusliku aluse, ja esitades muud informatsiooni, mida me oleme kohustatud kohaldatavate õigusaktide alusel sinuga jagama.

Teemad:
1. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?
1.1. E-pood
1.2. IKEA Family lojaalsusprogramm
1.3. IKEA mobiilirakendus (IKEA rakendus)
1.4. Otseturundus 
1.5. Küpsised 
1.6. Statistiline analüüs
1.7. Külastajate tagasiside ja hinnangud
2. Kuidas me sinu kohta infot kogume?
3. Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame?
4. Kellele isikuandmed avalikustatakse?
5. Isikuandmete kaitse
6. Sinu õigused 
7. Muudatused meie privaatsuseeskirjas
8. Kontaktandmed

1. Milliseid isikuandmeid töötleme ja miks?
IKEA konto loomisel, IKEA Family programmiga liitumisel, e-poes ostude tegemisel, IKEA rakenduse teenuste kasutamisel või otseturundusega nõustumisel, esitad meile isikuandmed, mida me hakkame töötlema. Isikuandmete kategooriad, mida me töötleme, töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus on järgmised:

1.1 E-pood
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
 • E-posti aadress
 • Ees- ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • Salasõna (räsitud kujul)
 • Toodete või lemmiktoodete nimekiri
 • Vaadatud tooted
 • IKEA kontol tehtud toimingud
 • Eelistused (tellimused, registreerumine lojaalsusprogrammis jne)
 • IKEA Family lojaalsusprogrammi üksikasjad, nagu on täpsustatud punktis 1.2 (kui sa registreerud IKEA Family liikmeks)
 • Teave, mida esitad otseturundusega nõustumisel või selle tellimisel, nagu on täpsustatud punktis 1.3 (kui sa esitad uudiskirja tellimuse)
 • Meilide üksikasjad, sealhulgas teemarida, saatja, saaja ja meili sisu (nt IKEA konto loomisel ja me saadame sulle kinnitusmeili või kui sa taotled unustatud salasõna meeldetuletamist) 
 • Lühisõnumite üksikasjad, sealhulgas teemarida, saatja, saaja ja sõnumi sisu (nt IKEA konto loomisel ja me saadame sulle kinnituskoodi) 
 • Ostukorv 
 • Aadress/aadressid
 • Kaupade kättesaamise koht 
 • Makseandmed (sh pangakonto number)  
 • Tellimuste ajalugu
 • Makseandmed ja maksedokumendid (käibemaksuga arve jne)
 • Allkirjad (nt kaupade vastuvõtmise ja üleandmise akti allkiri)
 • Tagastuse informatsioo
Sinuga lepingu sõlmimine ja selle täitmine.

Sa võid luua IKEA konto ja kasutada e-poe teenuseid meie veebilehel või IKEA rakenduses. Sellisel juhul töötleme sinu andmeid viisil, et saaksid võimaluse luua konto, et kasutada registreeritud kasutajatele pakutavate teenuste hüvesid, sealhulgas e-poe teenuseid (tellimuse esitamine, selle eest maksmine, käibemaksuga arvete saamine ostetud kaupade või teenuste eest, oma tellimuste üksikasjade nägemine, kaupade kohaletoimetamine jne). Samuti töötleme sinu isikuandmeid e-poe haldamise ja hoolduse eesmärgil, et sind ära tunda, kui esitad päringuid, et teavitada sind tingimuste muudatustest (privaatsuseeskiri, tingimuste muudatused jne), või et võtta sinuga ühendust (juhul kui tekivad probleemid sinu konto või tellimusega, juhtudel, kui mõned esemed on kadunud jne). Sinu e-posti aadressi ja telefoninumbrit töödeldakse, et teavitada sind tellimuse olekust, eeldatavast järeletulemise või kättetoimetamise kuupäevast ning vahekinnituste saatmiseks. Lisaks töötleme mõningaid sinu andmeid punktis 1.6 kirjeldatud statistilistel eesmärkidel.
Oma IKEA kontol saad näha, milliseid isikuandmeid me töötleme, sealhulgas IKEA Family andmeid (kui oled registreerinud end IKEA Family lojaalsusprogrammi liikmeks), muuta enda andmeid, muuta otseturundusega või mängude ja võistlustega seotud eelistusi jne.
IKEA konto loomiseks ja e-poes ostude sooritamiseks pead nõustuma ostu-müügilepingu tingimustega ja esitama oma isikuandmed. Kui sa ei nõustu tingimustega ja/või keeldud oma isikuandmete esitamisest, siis pole sul võimalik IKEA kontot luua ja meie e-poes oste sooritada. Kui sa tellid e-poest tooteid või teenuseid teisele isikule või teise isiku nimel, pead sellest seda isikut teavitama ja saama isiku nõusoleku tema isikuandmete meile esitamiseks ja veenduma, et ta saab selle privaatsuseeskirja sisust aru ja on sellega tutvunud. Teise isiku eelmainitud andmeid kasutatakse vastavalt selles punktis toodule.
IKEA kontot luues kinnitad, et oled vähemalt 18-aastane ning sinu isikuandmed on õiged ja täpsed. Ebatäpsuste korral pead need koheselt parandama. Juhul kui tellid kojuveoteenuse, töötleme sinu andmeid teenuste privaatsuseeskirja punkti 1.2 „Kauba kojuvedu“ järgi. Ostu-müügilepingust taganemise või kaupade tagastamise korral – nagu on märgitud teenuste privaatsuseeskirja punktis 1.5.
Ostukorvis olevate toodete nimekirja saatmisel oma meilile või teavituste saamisel ostukorvi jäänud kaupade või uuesti müüki tulnud toodete kohta töödeldakse sinu isikuandmeid punktis 1.3 kirjeldatud viisil.
Lisateabe saamiseks, kuidas kolmandad pooled (makseteenuse pakkujad, kes haldavad e-poe kaudu tehtud makseid) makseandmeid töötlevad, soovitame sul lugeda nende privaatsuseeskirju.

1.2.   IKEA Family lojaalsusprogramm

IKEA Family liikmelisuse haldamine
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
 • E-posti aadress
 • IKEA Family kaardi number
 • IKEA Family kaardiga tehtud ostude ajalugu 
 • IKEA Family liikmelisuse alguskuupäev
Lisaks eelmainitud andmetele töödeldakse järgmisi andmeid seoses IKEA Family kaartidega, mis on väljastatud kuni 8. juulini 2019:
 • Ees- ja perekonnanimi
 • Sünnikuupäev
 • Telefoninumber
 • Riik
 • IKEA Family kaardi tüüp (füüsiline või digitaalne)
Sinuga sõlmitud lepingu täitmine

Kui sa soovid saada IKEA Family lojaalsusprogrammi liikmeks, saada IKEA Family kaarti ja nautida selle hüvesid, ja sa nõustud IKEA Family tingimustega, siis me kogume mõningaid sinu andmeid. Me kasutame neid andmeid sulle IKEA Family kaardi andmiseks, sinu tuvastamiseks päringute tegemisel ja tegevuste haldamiseks, mis on vajalikud, et sa saaksid kasutada IKEA Family kaardi soodustusi ja muid hüvesid, suhelda meili teel IKEA Family liikmesust puudutavate küsimuste teemadel (nt privaatsuseeskirja muudatused, tingimuste muudatused jne). Lisaks töötleme mõningaid sinu isikuandmeid punktis 1.6 kirjeldatud statistilistel eesmärkidel.
Kui sa soovid liituda IKEA Family lojaalsusprogrammiga, siis pead nõustuma IKEA Family tingimustega ja esitama oma isikuandmed. Kui sa ei tee seda, siis sa ei saa IKEA Family lojaalsusprogrammiga liituda.
Isikuandmete esitamisega kinnitad, et oled vähemalt 18-aastane ja sinu isikuandmed on õiged ja täpsed. Ebatäpsuste korral pead need koheselt parandama. Sa saad enda IKEA Family liikmeks registreerimisel esitatud andmeid parandada oma IKEA kontol või meiega ühendust võttes (kontaktandmed leiad alt).

Mängud või võistlused IKEA Family kaardi omanikele
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
•    Ees- ja perekonnanimi
•    IKEA Family kaardiga tehtud ostude ajalugu 
•    IKEA Family kaardi number
•    E-posti aadress
•    Telefoninumber
Juhul kui sa võidad mõne mängu või võistluse, siis vaata meie andmekaitsetingimuste punkti 1.7.
Sinu nõusolek.

Kui mängu/loterii või võistluse kohta esitatakse kaebus, siis põhineb isikuandmete töötlemine õigustatud huvil meie õiguste kaitsmiseks.

IKEA Family kaardi saamiseks registreerimisel või oma IKEA kontosse logimisel saad otsustada, kas soovid osaleda IKEA Family kaardiomanikele mõeldud mängudes või võistlustes. Osalemine ei ole kohustuslik, see on vabatahtlik. Mängudes või võistlustes osalemiseks nõusoleku andmisel nõustud ja saad aru, et kui oled täitnud mängu või võistluste tingimused, siis sinu varasemalt esitatud IKEA Family kaardiga seotud andmeid kasutatakse automaatselt kõikides meie korraldatud IKEA Family kaardiomanike mängudes või võistlustes ilma eelneva registreerimise või teavituseta. Lisaks nõustud, et võidu puhul kuulutatakse avalikult välja võitja IKEA Family kaardi number.
Kui sa nõustud osalema IKEA Family kaardiomanikele mõeldud mängudes või võistlustel, siis töötleme sinu isikuandmeid mängude või võistluste korraldamise, läbiviimise ja haldamise eesmärgil, võitjate kindlaks tegemiseks, võitjate väljakuulutamiseks, auhindade või teiste kingituste andmiseks. Mängude või võistlustega seotud kaebuste korral töödeldakse isikuandmeid nõuete esitamiseks ja nende rahuldamiseks, või õiguslike nõuete kaitsmiseks.
Sul on õigus IKEA Family kaardi omanikele mõeldud mängude või võistluste eesmärgil isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see piiraks andmete kogumise ja töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist. Seda saab teha IKEA kontol või meiega ühendust võttes (kontaktandmed leiad alt).
Täpsem info mängude või võistluste korraldamise eesmärgil kogutud isikuandmete töötlemise, säilitamise ja edastamise kohta on saadaval andmekaitsetingimuste punktis 1.7.

1.3.   IKEA mobiilirakendus (IKEA rakendus)
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
 • IKEA rakenduse ja seadmega seotud tehniline teave 
 • IKEA rakenduse kasutamisega seotud teave (nt viimase sisselogimise kuupäev)
 • Teave valitud keele kohta
 • Soovinimekiri
 • Inspiratsioon
 • Otsingu ajalugu
 • Rakenduse kokkujooksmise andmed
Kui sa annad selleks eraldi loa:
 • Teated
 • Juurdepääs kaamerale
 • Juurdepääs failidele ja meediale
Sinuga sõlmitud lepingu täitmine.

Töötlemine on vajalik ka selleks, et tagada meie õigustatud huvi IKEA rakenduse hindamiseks ja täiustamiseks.

Sinu nõusolek konkreetsete lubade saamiseks. 

Töötleme sinu isikuandmeid, et sul oleks võimalus IKEA rakendust kasutada, et tagada selle nõuetekohane haldamine ja kõikide funktsioonide toimimine. Nõuetekohaseks toimimiseks peab IKEA rakendusel olema juurdepääs teatud tüüpi teabele sinu seadmes. See tähendab, et IKEA rakenduse allalaadimisel ja installimisel pääseb rakendus juurde seadme tüübile, operatsioonisüsteemidele ja nende versioonidele jne.
Kui sa annad selleks eraldi loa (nõusoleku), võib IKEA rakendusel olla juurdepääs sinu mobiilsideseadme kaamerale, failidele, meediale jne. Oma nõusolekuid saad vaadata ja muuta mobiilsideseadme seadetes. Kui sa annad meile loa teadete saatmiseks, jagamine sinuga teavet IKEA rakenduse tingimuste, privaatsuseeskirja, tööaja, tellimuste oleku jms muudatuste kohta, samuti turunduspakkumiste kohta, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuseeskirjas. Asjakohaste teavituste saatmiseks võime kasutada selle teabe automatiseeritud analüüsi. See analüüs ei avalda sulle mingit õiguslikku ega sarnast olulist mõju.
Lisaks kasutame oma õigustatud huvi tagamiseks eespool nimetatud isikuandmeid IKEA rakenduse kasutamise statistika koostamiseks ning rakenduse täiustamiseks ja arendamiseks. Kui sa kasutad IKEA rakendust IKEA kontoga, töötleme sinu isikuandmeid ülalkirjeldatud viisil, ja nõusolek esmasel registreerimisel esitatud isikuandmete töötlemiseks (kui seda hiljem ei muudeta) kehtib.
Ilma sellise töötlemise ja sinu isikuandmete kogumiseta ei oleks meil võimalik sulle IKEA rakendusele juurdepääsu anda. Kui sa ei nõustu, et sinu isikuandmeid töödeldakse ülalkirjeldatud viisil, ära IKEA rakendust alla laadi ega installi ning kui sa laadisid rakenduse alla ja installisid selle ilma käesolevat privaatsuseeskirja lugemata, siis kustuta IKEA rakendus kohe oma mobiilseadmest.
Pane tähele, et IKEA rakenduse kustutamine või desinstallimine ei kustuta IKEA kontot ega lõpeta IKEA Family lojaalsusprogrammi liikmelisust. Nii et isegi pärast IKEA rakenduse kustutamist jätkame sinu andmete töötlemist kooskõlas käesoleva privaatsuseeskirja tingimustega, välja arvatud juhul, kui sa kustutad IKEA konto või lahkud IKEA Family lojaalsusprogrammist, või kui allpool näidatud säilitusperiood lõpeb.

1.4. Otseturundus
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Toodete nimekiri (ostukorv)
 • Lemmiktoodete nimekiri
 • Tellimuste ajalugu (sh IKEA Family kaardiga tehtud ostude ajalugu)
 • IKEA Family kaardi number
 • Riik (seoses IKEA Family kaartidega, mis on väljastatud kuni 8. juulini 2019)
 • Sünniaeg (kui selliseid andmeid kogutakse kuni 8. juulini 2019)
 • Eelistused
 • Soovinimekiri
 • Inspiratsioon
 • Teabevahetuse üksikasjad, sealhulgas teemarida, saatja, saaja, sisu
 • Meili jälgimisega seotud tegevused (info, kas uudiskirja loeti, millal seda loeti, kui mitu korda seda on loetud (või avatud), kas seda on edasi saadetud, millist operatsioonisüsteemi ja meiliserverit kasutati, asukoht)
 • Küpsiste kaudu kogutud teave, sealhulgas internetikäitumine (veebilehtede sirvimine)
 • Otseturunduse ajalugu
Valikuline:
 • Sugu
 • Alla 12-aastaste laste olemasolu
 • Linn
 • Keel
Me töötleme isikuandmeid otseturunduse eesmärgil sinu nõusoleku alusel.
Tuginedes meie õiguslikule huvile pakkuda tooteid või teenuseid, mis vastavad paremini sinu vajadustele, teostame piiratud profileerimist

Kui sa annad meile nõusoleku otseturunduspakkumiste saatmiseks, saadame sulle teavet meie toodete, teenuste ja kampaaniate kohta ning teateid uuesti müügile tulnud toodetest ja e-poes ostukorvi jäänud kaupadest.
Kui sa saadad ostukorvis olevate toodete nimekirja või teate taas müügis olevatest toodetest teise isiku meiliaadressile, siis pead seda isikut sellest teavitama ja saama isiku nõusoleku meile tema isikuandmete esitamiseks ja veenduma, et isik saab sellest privaatsuseeskirjast aru ja on sellega tutvunud. Teise isiku eelmainitud andmeid kasutatakse vastavalt selles punktis toodule.
Mõnikord võime sind kutsuda eriüritustele või paluda sul osaleda uuringutes, näiteks uurimaks milliseid tooteid sa eelistad, miks sa ostad seda või teist toodet, või milline näeb välja sinu unistuste kodu. Me teeme seda selleks, et saada rohkem teavet sinu eelistuste kohta ja kohandada oma pakkumisi paremini, et need sobiksid sinu vajadustega. Selle informatsiooni esitamine on täiesti vabatahtlik ja sa pole kohustatud neile uuringutele vastama ega üritustel osalema.
Kui sa oled esitanud omal valikul täiendavaid andmeid, siis saadame sulle piiratud profileerimisel põhinevaid otseturunduspakkumisi, mis põhinevad näiteks sinu sool, linnal, alla 12-aastaste laste olemasolul, toodete nimekirjal, lemmiktoodete nimekirjal, tellimuste ajalool jne. Need otseturunduse pakkumised ei käi isikupärastatud turunduse alla, vaid need pakkumised on kohandatud konkreetsele rühmale klientidele.  
Kui sa oled andnud nõusoleku otseturunduspakkumiste saatmiseks meilile, jälgime uudiskirja liikumist (kas uudiskirja on loetud, millal seda loeti, mitu korda seda on loetud (või avatud), kas seda on edasi saadetud, millist operatsioonisüsteemi ja meiliserverit kasutati, asukoht), et paremini mõista, kas meie saadetud info on sinu jaoks asjakohane. 
Otseturunduspakkumisest saad loobuda oma IKEA kontol, klikkides loobumise lingile meilis või võttes meiega ühendust (kontaktandmed leiad alt).
Otseturunduspakkumiste tellimisega kinnitad, et sinu isikuandmed on täpsed ja õiged ning et sa oled vähemalt 18-aastane.

1.5. Küpsised
Kui sa külastad meie veebilehte www.IKEA.ee või kasutad IKEA rakendust, soovime pakkuda sulle toimivat ning sinu vajadustele kohandatud sisu ja funktsioone. Selleks kasutame küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstidokumendid, mis salvestatakse veebilehe või rakenduse külastamisel sinu seadmesse. Küpsiste eesmärk on tagada meie veebilehe ja IKEA rakenduse toimimine, võimaldada sinu eelistuste (nt keelevalik, otsitud tooted jne) salvestamist teatud ajaperioodiks ja koguda teavet veebilehe või rakenduse kasutamise kohta. Me kasutame küpsiseid selleks, et eristada sind teistest meie kasutajatest ning pakkuda sulle ainulaadset veebilehitsemise või IKEA rakenduse kasutamise kogemust. Samuti kasutame küpsiseid veebilehe ja IKEA rakenduse kasutamise ja toimimise kohta statistika kogumiseks, sinu toimingute salvestamiseks ning teabe kogumiseks veebilehe või rakenduse paremaks muutmise ning isikupärastatud reklaami pakkumise eesmärgil.

Küpsiste kasutamise õiguslikud alused:
-    meie õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline toimimine ja koguda veebilehe toimimise kohta üldist, anonümiseeritud teavet;
-    sinu nõusolek juhul, kui küpsiseid kasutatakse sinu eelistuste salvestamiseks või isikupärastatud reklaami pakkumiseks või teistel eesmärkidel isikuandmeid kogudes.

Küpsised võivad olla ajutised või püsivad. Ajutised ehk seansiküpsised kustutatakse brauseri sulgemise järel. Püsiküpsised säilitatakse kuni nende kustutamise või aegumiseni. Mõned küpsised on tingimata vajalikud, et toimiksid veebilehe või IKEA rakenduse põhifunktsioonid ja oleks võimalik tuvastada, kas sa oled juba veebilehel või IKEA rakenduses küpsiste kasutamisega nõustunud. Teised aitavad parandada veebilehe või IKEA rakenduse toimimist ja veebilehe külastaja kasutajakogemust. Osa küpsistest aitavad meil parandada oma teenuseid ja kohandada reklaam külastajale.

Kuna me kasutame eri tüüpi küpsiseid, toome järgnevalt eraldi välja iga küpsiste kategooria koos nende eesmärgi ja muu seonduva infoga. Kui sa veebilehe või IKEA rakenduse avad ja lubatud küpsised määrad (küpsiste teavitusribal), kuvatakse lehel ka üksikasjalik küpsiste nimekiri. 

Toimivusküpsised. Need küpsised võimaldavad veebilehel ringi liikuda ja selle funktsioone kasutada. Näiteks, et näha õiget ekraanivaadet ja veebilehel sujuvalt ringi liikuda. Ilma toimivusküpsisteta oleks veebilehe või IKEA rakenduse kasutamine võimatu, seega on need toimimiseks väga vajalikud. Me kogume Google Analytics tööriistadega statistilisi andmeid, mis aitavad meil mõista ja analüüsida, kuidas külastajad meie veebilehte või IKEA rakendust kasutavad. Küpsised teevad nende tööriistade kasutamise võimalikuks. See protsess on anonüümne, st andmeid kogudes külastajaid ei identifitseerita. Google Analytics automaatne tööriist muudab külastaja IP aadressi enne selle salvestamist ja andmete töötlemist anonüümseks. Nii on tagatud, et veebilehe kasutamise analüüsimisel kasutatakse vaid anonüümseid andmeid. Google Analytics võimaldab ka Google Analytics tööriista brauserilt maha laadida. Selle kohta leiate rohkem infot siit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Külastajate eelistusi salvestavad küpsised. Need küpsised lubavad veebilehel või IKEA rakenduses meelde jätta sinu tehtud valikud veebilehe või IKEA rakenduse välimuse või muudetavate omaduste kohta, nt keeleline eelistus või sisselogimise asukoht.

Statistilised küpsised. Need küpsised annavad meile üldist teavet selle kohta, milliseid toiminguid külastajad meie veebilehel või IKEA rakenduses teevad. Kasutame seda teavet ettevõttesiseseks analüüsimiseks, et hinnata, kuidas meie veebilehte ja IKEA rakendust kasutatakse, kui suur on nende koormus, kuidas teatud alamlehti ja nende sisu kasutatakse jne. 

Turundusküpsised. Need küpsised koguvad infot veebilehe sirvimise või IKEA rakenduse külastamise kohta ning võimaldavad meil sinu külastuse ja eelistused salvestada. Tänu sellele saame pakkuda sulle asjakohasemat infot, kohandada leht või IKEA rakendus sinu vajaduste järgi ja muuta sinu külastuskogemuse seeläbi efektiivsemaks. Samuti aitavad turunduse ja sihtturundusega seotud küpsised näidata sulle sinu eelistustega arvestavat reklaami. Lisaks kasutatakse turundusküpsiseid selleks, et otsustada, mitu korda sulle teatud reklaame näidatakse ja et mõõta reklaamide efektiivsust.

Teave küpsiste, nende funktsioonide ja isikuandmete säilitamise aja kohta on kättesaadav veebilehele paigaldatud Cookiebot tööriistas, mida kasutatakse küpsiseteavituse vormis.

Ajutised küpsised on ajutised ja kustuvad sessiooni lõpetamisel (nt brauseri sulgemisel). Ülejäänud kasutatavad küpsised on püsiküpsised, mis tähendab, et neid säilitatakse sinu seadmes (arvutis või telefonis) teatud ajaperioodi jooksul. Lisainfot küpsiste aegumise ning ajutiste ja püsivate küpsiste jaotuse kohta leiad Cookiebot’ist, mida kasutatakse küpsiseteavituse vormis.
Sinu andmeid edastatakse:
- IT-süsteemi hooldusteenuse pakkujatele;
- veebilehel kasutatavate tööriistade pakkujatele, nt andmeanalüüsi teenuseid pakkuv Google LLC (kui nad isikuandmeid vastu võtavad). Osa küpsiste kasutamisel kogutud andmeid edastatakse Ameerika Ühendriikidesse (nt Google Analytics kaudu). Üksused, kellele teie isikuandmed edastatakse (kui edastatakse), tagavad andmete kaitse ning andmed edastatakse tüüptingimuste alusel.


Kui kasutad meie veebisaiti esimest korda, kuvab Cookiebot sulle küpsisteteavituse vormi, kus sult küsitakse, kas oled küpsiste kasutamisega nõus või mitte. Sul on võimalus valida, milliste kategooriate küpsistega sa nõustud ja millistega mitte.
Kui kasutad meie poolt pakutavale sisule juurdepääsuks brauserit, saad brauseri nii seadistada, et see kas võtab kõik küpsised vastu, loobub kõigist küpsistest või teavitab sind iga kord, kui mõni küpsis alla laaditakse. Iga brauser on erinev, seega kui sa ei tea, kuidas brauseris küpsiste eelistusi muuta, saate selle Help-menüüst järele vaadata. Võimalik, et ka sinu seadme operatsioonisüsteem võimaldab küpsiste kasutamist piirata. Kui sa ei soovi, et küpsised infot koguksid, loobu küpsistest – seda valikut toetab enamik brausereid. Küpsiste haldamise kohta leiate lisainfot aadressilt aboutcookies.org või allaboutcookies.org. Kui soovid kustutada juba arvutisse salvestatud küpsiseid või seadistada brauser nii, et see küpsiseid üldse ei salvestaks, tuleb sul iga kord meie veebilehte või rakendust külastades need valikud käsitsi sisestada ning võtta arvesse, et mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi ilma küpsisteta töötada.
Meie veebileht võib sisaldada linke teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele. Palume sul arvesse võtta, et meie ei vastuta nende veebisaitide sisu ega andmekaitsetingimuste eest. Seega, kui klõpsad lingil, mis juhib sind edasi järgmisele veebilehele, tuleb sul vastava veebilehe andmekaitsetingimustega eraldi tutvuda.

1.6. Statistiline analüüs
 
Isikuandmete kategooriad Töötlemise õiguslik alus
 • Vanus (seoses IKEA Family kaartidega, mis on väljastatud kuni 8. juulini 2019)
 • Riik (seoses IKEA Family kaartidega, mis on väljastatud kuni 8. juulini 2019) 
 • Sugu
 • Alla 12-aastaste laste olemasolu
 • Linn
 • Keel
 • Tellimuste ajalugu (sh IKEA Family kaardiga tehtud ostude ajalugu)
 • Toodete nimekiri
 • Lemmiktoodete nimekiri
 • Soovinimekiri
 • Tagastamise andmed
Meie õiguslik huvi, mis tähendab alltoodud esitatud eesmärkide jaoks vajalike statistiliste andmete kogumist ja aruannete ettevalmistust.

Lisaks töötleme automatiseeritud vahendiga sinu koondandmeid statistilistel eesmärkidel, näiteks analüüsime, millised tooted sa lemmiktoodete nimekirja oled lisanud, kuna sellised andmed annavad meile üldise ülevaate IKEA kliendist ja aitavad kindlaks määrata turustrateegiaid, ning kui me teame oma IKEA klientide vajadusi, saame ka täiustada IKEA tooteid ja teenuseid. Statistilise analüüsi toimingutel puudub õiguslik või sarnane oluline mõju.

1.7. Külastajate tagasiside ja hinnangud

Tagasiside igal ajal või pärast ostu tegemist

Pane tähele, et me ei töötle sinu isikuandmeid, kui sa annad meile tagasisidet oma ostukogemuse kohta, sest me ei vaja edasiseks kliendikogemuse hindamiseks sinu isiklikke andmeid. Niisiis palume sul tagasiside andes vältida nii enda kui teiste isikuandmete (nagu nimi, kontaktteave jne) avalikustamist. Kui otsustad need ikkagi esitada, eemaldab meie süsteem need isikuandmed automaatselt. Näiteks suudab süsteem tuvastada e-posti aadressi, telefoninumbrit, tellimuse numbrit, IKEA Family kaardi numbrit ja pangakaardi andmeid. Kui tagasisidesse jääb kogemata isikuandmeid, mida süsteem ei suuda iseseisvalt kindlaks teha, eemaldame need kohe, kui oleme sellest teadlikud.

2. Kuidas me sinu kohta infot kogume?
Saame sinu kohta teavet, kui sa esitad meile oma isikuandmeid IKEA Family kaardi saamiseks, IKEA konto loomisel ja selle kasutamisel, e-poe teenuste ja IKEA rakenduse kasutamisel, kui võtad meiega ühendust, kasutad IKEA Family kaarti või tellid IKEA uudiskirja jne.
E-poes maksmisel saame pangast sinu makseandmed.
Samuti saame sinu andmeid e-poe kasutajalt, kes tellib kaupu või teenuseid e-poest sulle või sinu nimel, saadab ostukorvis olevate toodete nimekirja või teate uuesti müügis olevatest kaupadest meili teel koos sinu nõusolekuga.

3. Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame?
a) Sinu IKEA Family isikuandmeid säilitatakse kuni sinu IKEA Family liikmesuse lõppemiseni, kui taotled meilt oma andmete kustutamist või 61 kuud alates viimasest korrast, kui sa IKEA Family kaarti kasutasid.
b) IKEA kontol olevaid isikuandmeid säilitatakse 61 kuud alates viimasest sisselogimisest või kuni kuupäevani, mil sa otsustad oma konto kustutada.
c) Meiliandmeid (näiteks kui sa lood meie veebilehel IKEA konto ja me saadame sulle kinnitusmeili või kui palusid meelde tuletada unustatud salasõna, saata ostukorvis olevate toodete nimekiri oma meilile või saada teade ostukorvi jäänud toodetest) säilitatakse järgmise perioodi jooksul:
 • meili sisu – 72 tundi;
 • teemarida, saatja, saaja – 15 päeva
d) Juhul kui sa soovid teadet e-poes uuesti müügis olevate toodete kohta, säilitatakse sinu isikuandmeid:
 • mitte kauem kui 3 kuud, kui eelmainitud perioodil ei tule tooted uuesti müüki või ei ole teavitust saadetud;
 • juhul kui teavitus on saadetud, vt punkti c).
e) Lühisõnumite andmeid, näiteks kui lõid omale IKEA konto ja me saatsime sulle kinnituskoodi, säilitatakse 72 tundi. 
f) Ostu-müügilepingus ja maksedokumentides (käibemaksuga arve jne) sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse 7 aastat.
g) Statistilise analüüsi eesmärgil säilitatakse andmeid sama kaua kui IKEA konto, IKEA FAMILY konto ja/või IKEA rakenduse andmeid.
h) Otseturunduse jaoks säilitatakse isikuandmeid nii kaua, kuni soovid meilt otseturundust saada. Nõusoleku tagasivõtmisel säilitatakse sinu isikuandmeid 2 aastat alates kuupäevast, mil sa otseturundusest loobusid.
i) IKEA rakenduse ja sinu seadmega seotud teavet ning teavet sinu IKEA rakenduse kasutamise kohta säilitatakse nii kaua, kuni sa rakendust kasutad.

4.  Kellele isikuandmed avalikustatakse?
Me jagame sinu isikuandmeid:
a)    Ettevõtetele, kellega me teeme koostööd
Isikuandmed avalikustatakse ettevõtetele, kes pakuvad meile teenust, st meie andmetöötlejatele, näiteks: 
1)    IT-hooldusettevõtetele, IT-tugiettevõtetele ja ettevõtetele, kes ettevõtetele, kes pakuvad meile IT-süsteeme või lahendusi. Need ettevõtted töötlevad isikuandmeid Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas ja USA-s. Andmed edastatakse USA-le allkirjastatud ELi lepingu tüüptingimuste alusel. 
2)    Ettevõttele, mis pakub otseturundusliku uudiskirja saatmise teenust Leedus. See on kolmandast poolest teenusepakkuja, kes võib koguda ja töödelda sinu isikuandmeid, kasutades valdkonna standardtehnoloogiaid, et aidata meil oma uudiskirja jälgida ja täiustada. MailerLite'i privaatsuseeskiri on saadaval veebiaadressil https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy. Lisaks kaasab ettevõte alltöötlejaid, kes pakuvad andmekeskuse teenuseid ja töötlevad isikuandmeid Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas. Teiste alltöötlejate jaoks, kes pakuvad andmekeskust, infosisu edastamist, kliendituge, kommunikatsiooniteenuseid, edastatakse andmed USAsse. Andmed eelmainitud USA alltöötlejatele edastatakse Eli lepingu tüüptingimuste alusel.
3)    Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias asutatud ettevõtetele, mis pakuvad meili saatmise teenuseid; isikuandmeid saadetakse ELi lepingu tüüptingimuste alusel.
4)    Ettevõttele, mis pakub SMS keskuse teenuseid, mis töötleb isikuandmeid Leedus.
5)    Ettevõttele UAB Felit (IKEA Leedu), mis pakub tugi- ja haldusteenuseid ja töötleb isikuandmeid Leedus.
6)    Ettevõttele SIA PAUL MASON PROPERTIES (IKEA Läti), mis pakub tugiteenust, haldusteenuseid, hüvesid IKEA Family liikmetele IKEA Läti poes ja töötleb isikuandmeid Lätis.
7)    Ettevõtetele, mis pakuvad analüüsiteenuseid. Need ettevõtted töötlevad isikuandmeid Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas ja USA-s. Andmed edastatakse USA-le allkirjastatud ELi lepingu tüüptingimuste alusel.
Nendel ettevõtetel on kohustus tagada sinu isikuandmete piisav kaitse ja mitte kasutada neid volitamata eesmärkidel ning tagada, et nende tarnijad teeksid sama. Lisateavet kaitsemeetmete kohta, mida rakendatakse sinu andmete edastamisel väljapoole Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda, on võimalik saada, kui saadad meile selleks eraldi taotluse.
b)    Teistele pooltele
Vaidluse või kindlustusjuhtumi korral edastame sinu isikuandmed juriidilistele nõustajatele või kindlustusele. Kui teed ostu e-poest ja valite tarne koduaadressile, edastame kohaletoimetamiseks vajalikud isikuandmed ettevõtetele, kes toimetavad e-poest tellitud kaubad kohale. E-poes arveldamisel edastame tellimusega seoses sinu isikuandmed panka ja panga valitud makseportaali tehnilise teenuse pakkujale.
c)    Riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele ning teistele isikutele, kes täidavad seadusest tulenevaid ülesandeid
Me edastame sinu isikuandmed riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele ning teistele isikutele, kes täidavad seadusest tulenevaid ülesandeid, nende nõudmisel või meie õigustatud huvide täitmiseks õiguslike nõuete esitamisel ja kaitsmisel.

5. Isikuandmete kaitse
Me rakendame järgmiseid ettevaatusabinõusid sinu esitatud isikuandmete osas:
a)    Turvalisus
Me kasutame erinevaid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta sinu isikuandmeid erinevate ohtude (hävimine, kadumine, muutmine, volitamata avalikustamine või juurdepääs) eest. Sinu isikuandmeid säilitatakse ohutult ja on kättesaadavad ainult piiratud arvule isikutele.

6. Sinu õigused
Sinu õigused on:
a)    juurdepääsuõigus – sul on õigus saada meilt kinnitust, kas me töötleme sinu isikuandmeid ja kus me seda teeme, ning juurdepääsu isikuandmetele. Seepärast teavitame sind selle privaatsuseeskirja kaudu oma töötlemistoimingutest ette. Palun võta meiega ühendust, kui sul on küsimusi või soovid rohkem teada, milliseid sinuga seotud andmeid me töötleme;
b)    parandamise õigus – sul on õigus paluda, et parandaksime sinu ebatäpsed isikuandmed. Samuti saad oma isikuandmeid parandada IKEA kontol;
c)    kustutamise õigus – mõningatel juhtudel on sul õigus oma isikuandmeid kustutada, kui usud, et meil pole neid enam vaja säilitada. Kui sa oled varasemalt andnud oma loa, siis võid selle tagasi võtta. See õigus ei kehti juhul, kui töötlemine on vajalik sõna- ja infovabaduse teostamiseks, seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
d)    õigus saada ise või edastada oma isikuandmeid teisele ettevõttele mõningatel asjaoludel (tuntud kui andmete liikuvus). See kehtib, kui andmetöötlus põhineb sinu nõusolekul või lepingul ja kui töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega; 
e)    piiramise õigus – mõningatel juhtudel on sul õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. See tähendab, et me jätkame sinu andmete säilitamist, kuid peatame ajutiselt muu töötlemise. Miks sa peaksid seda tahtma teha? Näiteks juhul, kui oled palunud, et me parandaksime ebaõiged andmed. Sellisel juhul võib sul tekkida soov, et me peataksime töötlemise, kuni andmed on õiged;
f)    õigus vaidlustada – sul on õigus meie töötlemine vaidlustada. See kehtib, kui andmetöötlus tugineb meie või kolmandate isikute õigustatud huvidel. Sa saad seda teha, kui usud, et sinu isiklik huvi kaalub üles meie oma;
g)    õigus vaidlustada – sul on õigus vaidlustada isikuandmete töötlemine, mida teostame otseturunduse eesmärgil, sealhulgas profileerimiseks;
h)    õigus võtta igal ajal tagasi oma töötlemiseks antud nõusolek.

Nimetatud õiguste teostamiseks palume saata kirjaliku avalduse meile või andmekaitseinspektorile (kontaktandmed leiad alt).

Lisaks on sul õigus esitada kaebus Eesti andmekaitseinspektsioonile (https://www.aki.ee), kui usud, et töötleme isikuandmeid vastuolus kohalduvate seadustega. Eesti andmekaitseinspektsiooni aadress: Tatari 39, Tallinn 10134, Eesti. Telefon: +372 627 4135, email: info@aki.ee.

7.  Muudatused meie privaatsuseeskirjas
Me vaatame oma privaatsuseeskirju regulaarselt üle. Seda privaatsuseeskirja uuendati viimati 24. mail 2021.

8.   Kontaktandmed
Palun võta meiega ühendust, kui sul on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta või soovid esitada avaldusi, või anda meile tagasisidet:

Runikon Retail OÜ, registrikood 14611049. Juriidiline aadress: Peterburi tee 66, Tallinn 13816, Eesti. Telefoninumber: +372 330 4000, meiliaadress: info@IKEA.ee.

Andmekaitseinspektor
Lisaks võid ühendust võtta meie andmekaitseinspektoriga meiliaadressil dpo@IKEA.ee või saates meile ülaltoodud aadressile kirja ja adresseerides selle andmekaitseinspektorile.X