Üldtingimused
 

Millist garantiid IKEA pakub?
Iga toote garantii on esitatud konkreetse toote juures.

Garantii kehtivus
Iga garantii kehtib alates ostukuupäevast toote juures esitatud aastate arvu.

Mida teeb IKEA probleemide lahendamiseks? 
IKEA kontrollib toodet ja otsustab, kas selle puhul kehtib garantii. Seejärel IKEA omal valikul kas parandab vigase toote või asendab selle sama või samaväärse tootega. Sellistel juhtudel kannab IKEA parandamise, varuosade, tööjõu ja IKEA tellitud tööliste sõidukulud eeldusel, et toode on parandamiseks juurdepääsetav ilma et IKEA peaks juurdepääsu saamiseks tegema lisakulutusi. See ei kehti, kui parandustöid on tehtud ilma IKEA loata. Iga parandustöö ajal eemaldatud vigane osa kuulub IKEA ettevõttele. Kui IKEA enam seda toodet ei müü, pakub IKEA sobivat asendustoodet. IKEA otsustab ise, milline on sobiv asendustoode.

Garantiitingimused
Garantii kehtib alates ostukuupäevast, millal toode IKEA-st osteti. Ostu tõendamiseks tuleb alles hoida ostutšeki originaal.

Välistused
Garantii alla ei kuulu tooted, mida on valesti hoiustatud või kokku pandud, valesti kasutatud, väärkoheldud, väärkasutatud, ümber tehtud või puhastatud valede meetodite või vahenditega. Garantii alla ei kuulu ka tavapärane kulumine, sisselõiked, kriimud ega löögid või õnnetustest tingitud kahjustused. Garantiid ei kehti, kui tooted on paigutatud väliskeskkonda või väga niiskesse kohta või kui toodet on kasutatud mujal kui koduses keskkonnas (v.a juhul, kui see on lubatud toote tehniliste omadustest tulenevalt). Garantiid ei laiene järgmistele toodetele: taimed, pirnid, patareid, tekstiilid, eritellimusel valmistatud lauaplaadid ja allahinnatud toodete nurgast ostetud tooted. Garantiide alla ei kuulu juhuslikud kahjustused. Lisainfo saamiseks loe iga tootega kaasasolevat tootekirjeldust.

Hooldusjuhised
Garantii kasutamiseks tuleb järgida iga toote spetsiifilisi hooldusjuhiseid.

Seadustest tulenevad õigused
Garantii annab sulle kindlad seadustest tulenevad õigused. Garantii ei mõjuta ühelgi juhul kliendi teisi seadustest tulenevaid õigusi.

Kuidas meiega ühendust võtta
Pöördu kohalikku IKEA poodi või punkti või kirjuta meile meili teel. Hoia oma ostutšekk ostutõendina alles. Ostutõend on garantii kehtivuse aluseks.

Lisateave saamiseks pöördu IKEA klienditoe poole.

Vannituba

Vannitoamööbel

Mis selle garantii alla kuulub?

See garantii kehtib ainult kodumajapidamises kasutamisel ja selle alla kuuluvad järgmised mööbli ja mööbliosade materjali- ja tootmisdefektid:

 • GODMORGON mööbel;
 • GODMORGON jalad;
 • GODMORGON 3-osaline riiul, sahtlitega kastid, sahtlitega kapid;
 • ENHET mööbel

Mis selle garantii alla ei kuulu?
Selle garantii alla ei kuulu tooted, mida on valesti kokku pandud või paigaldatud, valesti kasutatud, väärkoheldud, väärkasutatud, ümber tehtud või puhastatud valede meetodite või vahenditega. Selle garantii alla ei kuulu ka tavapärane kulumine, sisselõiked, kriimud ega löökidest või õnnetustest tingitud kahjustused. See garantii ei kehti, kui tooteid on kasutatud üldkasutatavas kohas, välistingimustes või söövitavas keskkonnas. See garantii ei hõlma juhuslikke kahjustusi.

Vannitoavalamud

Mis selle garantii alla kuulub?
Selle garantii alla kuuluvad kõik IKEA vannitoavalamud. Garantii kehtib ainult kodumajapidamises kasutamisel ja hõlmab kõikide vannitoavalamute materjali- ja tootmisdefekte.

Vannitoasegistid, dušisegistid ja dušialused

Mis selle garantii alla kuulub?
Selle garantii alla kuuluvad kõik vannitoasegistid, BROGRUND ja VALLAMOSSE termostaadiga dušisegistid ja FOTINGEN dušialus.

Mis selle garantii alla kuulub?
Selle garantii alla ei kuulu segisti aeraator, mis on väljavahetatav osa.

Vannitoadušid ja -voolikud

Mis selle garantii alla kuulub?
Selle garantii alla kuuluvad kõik BROGRUND, VALLAMOSSE, VOXNAN ja KOLSJÖN dušiotsikud, käsidušid, klambriga dušitorud ja voolikud. 

Magamistuba

Madratsid

Mis selle garantii alla kuulub? 
Selle garantii alla kuuluvad järgmiste madratsite ja/või voodipõhjade komponentide materjali- ja tootmisdefektid: 
 • polüuretaanvahust vahtmadratsite südamik
 • voodipõhjade puitraam, liistud ja vedrud
Garantii kehtib alates ostukuupäevast. Ostu tõendamiseks tuleb alles hoida ostutšeki originaal. Garantii kehtib ainult juhul, kui toodet kasutatakse kodumajapidamises.

Mis selle garantii alla ei kuulu?
Selle garantii alla ei kuulu kattemadratsid, diivanvoodite madratsid ja lastemadratsid. 
 
 

PAX/KOMPLEMENT riidekapid ja sisukorrastajad

Mis selle garantii alla kuulub?
Riiete ja jalanõude riiulite, kappide ja katete materjali- ja tootmisdefektid järgmiste PAX/KOMPLEMENT riidekappide ja sisukorrastajate osade puhul: 
 • raamid
 • uksed
 • hinged
 • liuguksed ja liuguste mehhanismid
 • raamide jagajad, riiulid ja sektsioonidega riiulid
 • sisukorrastajad
Mis selle garantii alla ei kuulu?
KOMPLEMENT ehetealus, KOMPLEMENT 4 lahtriga sahtlisisu, KOMPLEMENT lahtritega sahtlisisu, KOMPLEMENT väljatõmmatavate sahtlite sahtlisisud, KOMPLEMENT kastid, KOMPLEMENT sahtlimatid, KOMPLEMENT väljatõmmatavad peeglid ja riidepuud.

See garantii kehtib ainult juhul, kui toodet kasutatakse kodumajapidamises.

Köök

METOD köögisüsteem

Mis selle garantii alla kuulub?
See garantii kehtib ainult kodumajapidamises kasutamisel ja selle alla kuuluvad järgmised METOD köögisüsteemi osad: 
 • kappide raamid (v.a TUTEMO, VADHOLMA ja TORNVIKEN)
 • esipaneelid
 • UTRUSTA hinged
 • MAXIMERA ja EXCEPTIONELL täielikult väljaulatuvad sahtlid
 • UTRUSTA karastatud klaasist ja melamiinist riiulid
 • jalad ja soklid
 • kattepaneelid
 • ehisliistud/karniisid
 • valamud (v.a FYNDIG valamud)
 • UTRUSTA seinakappide nõudekuivatusrestid
Mis selle garantii alla ei kuulu?
UTRUSTA traatkorvid, BEHJÄLPLIG liugur-hing täielikult integreeritud nõudepesumasinale, TUTEMO, VADHOLMA ja TORNVIKEN kapiraamid, ENHET köögisüsteem. Nende toodete garantii kehtib 10 aastat alates ostukuupäevast. UTRUSTA elektriliste tõukurite garantii kehtib viis (5) aastat alates ostukuupäevast. Käepidemete, nuppude, KNOXHULT köögisüsteemi ja SUNNERSTA miniköögi garantii kehtib kaks (2) aastat alates ostukuupäevast.
 

Seadmed

Mis on selle garantiiga kaetud?
See garantii kehtib alates ostukuupäevast selliste seadmete tõrgete puhul, mille põhjuseks on vigane tootmine või materjalidefektid. See garantii kehtib ainult kodumajapidamises kasutamise korral. Erandid on esitatud järgmises lõigus. Garantiiperioodil kuuluvad garantii alla parandamisega seotud kulud, nt parandamise, varuosade, tööjõu ja transpordikulud, eeldusel, et seade on parandamiseks juurdepääsetav ilma lisakulutusteta. Ilma nende tingimusteta rakendatakse EL-i direktiivi 99/44/EÜ ja riigi seadustest tulenevaid nõudeid. Toote asendatud osad jäävad IKEA omandisse.

Millised seadmed selle garantii alla kuuluvad?
Kõikide IKEA kodumajapidamistes kasutamiseks mõeldud seadmete puhul kehtib garantii viis (5) aastat alates ostukuupäevast. Erandiks on LAGAN ja TILLREDA sarjad, mille seadmetele kehtib garantii kaks (2) aastat alates ostukuupäevast.

Kas parandamisteenuse pakkumine pikendab garantiiperioodi?
Kui garantiiperioodil pakutakse parandusteenust, ei pikenda see seadmete ega uute osade garantiiperioodi.

Kes pakub parandusteenust kehtiva garantiiga toodete puhul?
Parandusteenust pakub spetsiaalne teenindusettevõte kas siis enda teenindusprotsessi või volitatud teenusepartneri võrgustiku kaudu.

Mis selle garantii alla ei kuulu?
 • toodete ja nende osade tavapärane kulumine;
 • tahtlik või hooletusest tingitud kahjustus; kahjustus, mis tekib kasutusjuhiste eiramise, vale paigaldamise või vale pingega ühendamise tagajärjel; keemilisest või elektrokeemilisest reaktsioonist tingitud kahjustus; rooste, söövitus või veekahjustus, sh kahjustus, mis on tingitud liigsest katlakivisisaldusest vees; kahjustus, mis on tingitud ebatavalistest keskkonnatingimustest;
 • tarbitavad osad, sh patareid ja pirnid;
 • mittefunktsionaalsed ja dekoratiivsed osad, mis ei mõjuta seadme tavapärast tööd, sh kriimud ja võimalikud värvierinevused;
 • õnnetustest tingitud kahjustused, mille on põhjustanud võõrobjektid või -ained ja filtrite, äravoolusüsteemide ja seebisahtlite puhastamine või ummistuste eemaldamine;
 • järgmiste osade kahjustus: keraamiline klaas, tarvikud, sööginõud ja söögiriistade korvid, toite- ja äravoolutorud, tihendid, pirnid ja pirnide katted, ekraanid, nupud, katted ja katete osad. Välja arvatud juhul, kui need kahjustused on tingitud tootmisvigadest;
 • juhtumid, mille puhul tehniku külastusel viga ei tuvastatud;
 • parandustööd, mida ei ole teinud meie poolt määratud teenuseosutaja ja/või volitatud lepingupartner või mille puhul ei ole kasutatud originaalvaruosasid;
 • parandustööd, mille on põhjustanud vale või nõuetevastane paigaldamine;
 • seadme kasutamine mujal kui kodumajapidamises, st professionaalne kasutus;
 • transpordikahjud. Kui klient transpordib toote ise oma koju või muule aadressile, ei vastuta IKEA ühegi transportimise ajal ilmneva kahjustuse eest. Samas kui IKEA tarnib toote kliendi tarneaadressile, katab IKEA selle tarnimise ajal tekkinud kahjustuse kulu (kuid mitte selle garantii alusel);
 • IKEA seadme esmase paigaldamise kulu. Need piirangud ei kehti kvalifitseeritud spetsialisti läbiviidud veatule paigaldamisele, mille puhul kasutatakse originaaldetaile, et kohandada seadet mõne teise EL-i riigi tehnilistele ohutusnõuetele vastavaks.

Köögisegistid

Mis selle garantii alla kuulub?
10-aastase garantii alla kuuluvad kõik IKEA köögisegistid, v.a LAGAN segisti. See garantii kehtib ainult kodumajapidamises kasutamisel ja hõlmab kõikide köögisegistite materjali- ja tootmisdefekte. LAGAN segisti puhul kehtib garantii kaks (2) aastat alates ostukuupäevast.

Mis selle garantii alla ei kuulub?
Selle garantii alla ei kuulu tooted, mida on kasutatud söövitavas keskkonnas.

Elutuba

Diivanid ja tugitoolid

Mis selle garantii alla kuulub?
 • VALLENTUNA sari
 • VIMLE sari
 • EKTORP sari
 • SÖDERHAMN sari
 • FARLÖV sari
 • GRÖNLID sari
 • KIVIK sari
 • LANDSKRONA sari
 • LIDHULT sari
 • KLIPPAN 2-kohaline diivan
 • KNOPPARP 2-kohaline diivan
 • GLOSTAD 2-kohaline diivan
 • POÄNG tugitoolid ja järi
 • NOLMYRA tugitoolid
 • STRANDMON tugitoolid ja järi
 • EKERÖ tugitool
 • KOARP tugitool
 • VEDBO tugitool
 • LINNEBÄCK tugitool
See garantii kehtib ainult kodumajapidamises kasutamisel ja hõlmab järgmiste osade materjali- ja tootmisdefekte:
 • raamid
 • istme- ja seljatoepadjad
Mis ei ole selle garantiiga kaetud? 
See garantii ei kehti toodetele, mida on valesti kokku pandud või paigaldatud, valesti kasutatud, väärkoheldud, väärkasutatud, ümberehitatud või puhastatud valede töövõtetega või puhastusvahenditega.

See garantii ei kata tavapärast kulumist, sisselõikeid, kriime ega löökidest või õnnetustest tingitud kahjustusi. See garantii ei kehti, kui tooteid on kasutatud välitingimustes või niiskes keskkonnas. See garantii ei kata tagajärjeks olevaid ega õnnetuslikke kahjustusi. 
 

STOCKHOLM 2017 diivanid

Mis selle garantii alla ei kuulu?
Selle garantii alla ei kuulu tooted, mida on valesti hoiustatud, kokku pandud, paigaldatud või valesti kasutatud, kuritarvitatud, väärkasutatud, ümber tehtud või puhastatud valede meetodite või vahenditega. Selle garantii alla ei kuulu ka tavapärane kulumine, sisselõiked, kriimud ega kokkupõrgetest või õnnetustest tingitud kahjustused. Käesolev garantii ei kehti, kui tooteid on kasutatud avalikuks kasutamiseks, välistingimustes või söövitavas keskkonnas. See garantii ei hõlma juhuslikke kahjustusi.

Kontorimööbel

Kontoritoolid

Mis selle garantii alla kuulub?
Selle garantii alla kuuluvad järgmiste kontoritoolide osade materjali- ja tootmisdefektid:
 • konstruktsiooniline raam
 • liikuvad osad
Liikuvad osad on need osad, millel on liikuv või reguleeriv funktsioon. Garantii alla kuulub selliste osade nagu rataste, gaasisilindri, mehhanismi ning käe- ja seljatoe reguleerimise mehhanismi ettenähtud töötamine.

Mis selle garantii alla kuulub?
VOLMAR, MARKUS, LÅNGFJÄLL, HATTEFJÅLL, ALEFJÅLL, JÅRFJÅLLET, TROLLBERGET, FLINTAN JA FJÅLLBERGET kontoritoolide garantii kehtib 10 aastat alates ostukuupäevast. Ostutõendiks on ostutšekk.

BEKANT, GALANT JA IDÄSEN sarjade kontorilauad ja hoiusüsteemid

Mis selle garantii alla kuulub?
Selle garantii alla kuuluvad BEKANT ja IDÄSEN sarja kontorilaudade ning GALANT ja IDÄSEN sarja hoiusüsteemide kõikide põhiosade materjali- ja tootmisvead ja ettenähtud funktsioonid alates ostukuupäevast.

Mis selle garantii alla ei kuulu?
Selle garantii alla ei kuulu järgmised tooted:
 • BEKANT lauapealne riiul
 • BEKANT sirmid
Kui kaua see garantii kehtib?
BEKANT ja IDÄSEN sarja kontorilaudade ning GALANT ja IDÄSEN sarja hoiusüsteemide garantii kehtib 10 aastat alates ostukuupäevast. Ostutõendiks on ostutšekk.
 

Muud hoiulahendused

BROR hoiusüsteem

Mis selle garantii alla kuulub?
Selle garantii alla kuuluvad kõik BROR hoiusüsteemi põhiosade funktsionaalsuse, materjalide ja tootmisdefektid.

Mis selle garantii alla ei kuulu?
Selle garantii alla ei kuulu järgmised tooted:
 • BROR ratastega abilaud
 • BROR köögisaar/abilaud
Selle garantii alla ei kuulu BROR hoiusüsteemi tooted, mida on valesti hoiustatud või kokku pandud, valesti kasutatud, kuritarvitatud, väärkasutatud, ümber tehtud või puhastatud valede meetodite või vahenditega. Selle garantii alla ei kuulu ka tavapärane kulumine, sisselõiked, kriimud ega kokkupõrgetest või õnnetustest tingitud kahjustused. See garantii ei kehti toodete puhul, mis on paigutatud õue, pikaajalise otsese päikesevalguse kätte või niiskesse keskkonda, nt vannituppa.
Mis kuulub köögi hinna sisse?
Köögi koguhinna sisse kuuluvad köögikapid, kappide ja sahtlite esipaneelid, tööpinnad, furnituur, hinged, soklid/dekoratiivsed soklid, jalad, nupud/käepidemed, segistid ja valamud. Köögiseadmed ja valgustid tuleb osta eraldi. Pane tähele: MAXIMERA sahtlitel on integreeritud vaikselt sulgumise mehhanism, EXCEPTIONELL sahtlitel on tõukurid.
X