1. TINGIMUSED

1.1. IKEA Eesti – Runikon Retail OÜ, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev firma. Ettevõtte registrikood: 14611049, aadress: Peterburi tee 66/1, 11415 Tallinn, Eesti, käibemaksukohustuslase number: EE102125100. Kogu firma kohta käiva info võib leida Eesti Äriregistrist.

1.2. Klient – juriidiline isik või füüsiline isik (ettevõtja), kes kavatseb osta kaupu IKEA Eestilt seoses äritegevuse või professionaalsete huvidega, nt mitte isiklikuks, perekondlikuks või majanduslikuks tarbeks.

1.3. Kaupade vastuvõtupunkt – ala IKEA Eesti väljastuspunktist, mis asub Peterburi tee 66/1, 11415, Tallinn, Eesti, kust kliendid saavad ostetud kauba kätte.

1.4. Tingimused – selles dokumendis määratud tingimused.

2. ÜLDTINGIMUSED

2.1. Need tingimused on õiguslikult siduv dokument, mis määrab kaupade ostu, kaupade eest maksmise, kättetoimetamise protseduuride, vastutuste ja teiste kaupade ostu ja müügiga seotud kohustuste reeglid, mis kehtivad mõlemale Poolele, nii Kliendile kui ka IKEA Eestile.

2.2. Tehes tellimuse, kinnitab Klient, et ta nõustub nende Reeglitega.

3. TELLIMINE

3.1. Klient saab tellimuse esitada, saates tellimuse e-posti aadressile B2B@ikea.ee.

3.2. Kaupade ostu-müügi leping Kliendi ja IKEA Eesti vahel loetakse lõppenuks, kui Klient annab IKEA Eestile täidetud tellimusvormi ja teeb makse vastavalt IKEA Eesti poolt esitatud ettemaksuarvele. Kaupade ostu-müügi leping Kliendi ja IKEA Eesti vahel jääb jõusse, kuni lepingulised kohustused on täidetud.

4. ETTEMAKSUARVE

4.1. Täidetud tellimusvormi kättesaamisel võtab IKEA Eesti klienditeeninduse spetsialist Kliendiga ühendust, et tellimus lõpule viia.

4.2. Tellimuse lõpule viimisel esitab IKEA Eesti klienditeeninduse spetsialist Kliendile ettemaksuarve 3 tööpäeva jooksul.

5. TELLIMUSE ETTEVALMISTAMINE

5.1. Tellimuse ettevalmistamise ja toote kättetoimetamise aega hakatakse arvestama kohe, kui Klient on tasunud ettemaksuarve.

6. KÄTTETOIMETAMISE JA TRANSPORDI TINGIMUSED

6.1. Klient võib tellida lisaks kättetoimetamise teenuse enda poolt valitud kohta ja kättetoimetamise tasu lisatakse ettemaksuarvele.

6.2. Kättetoimetamise tasudega saab tutvuda aadressil https://www.ikea.ee/et/about_services#delivery
Kättetoimetamise tasu kokkulepitud kohta ei sisalda tellitud kaupade kandmist kõrgemale kui esimene korrus Kliendi määratud hoones.

6.3. Klient on kohustatud tagama korraliku ligipääsu maha laadimise kohta (avama väravad, ohutustõkke, uksed jne). Sisenemine ja kättetoimetamine toimub vaid uste kaudu (kättetoimetamist rõdu või akna kaudu ei teostata).

6.4. Kohale toimetatud kaubad laaditakse maha Kliendi poolt määratud kohas, vastavalt eelnevale kokkuleppele. Kui Klient soovib kaupu kättetoimetamise hetkel saada teise kohta, peab ta seda tegema ise.

6.5. Kui Klient ei ole kättetoimetamise kohas kokkulepitud ajal ja 20 minutit hiljem, loetakse kättetoimetamine ebaõnnestunuks Kliendi süül. Sellisel juhul tagastatakse tellitud kaubad IKEA kaupade vastuvõtupunkti. Vastavalt Kliendi taotlusele, antakse ladustatud kaubad talle üle uuel kokkulepitud ajal ja sama tasu eest, kui tarne eest on täielikult tasutud (vaata selle dokumendi artiklit 7.4). 

6.6. IKEA Eesti ei vastuta mis tahes kaupade kättetoimetamise hilinemise eest, kui see on tekkinud kolmandate osapoolte ja/või Kliendi süül, kaasa arvatud ´mis tahes temaga seotud olude puhul.

6.7. Kaupade kättetoimetamise teenus kõrgemale korrusele kui viies korrus, tuleb tellida eraldi. Ülal mainitud teenuse tasu lisatakse ettemaksuarve kogusummale ja makstakse korraga, välja arvatud erandlikel juhtudel, kui kaupu kantakse tasuta. See teenus kehtib kõikidele kaupadele, välja arvatud suurtele ja/või väljapanekusaali kaupadele või AS-IS osakonna allahinnatud kaupadele. 

6.8. Kui hoones on lift, toimetatakse kõik kaubad kokkulepitud kohta, kasutades lifti. Kui hoones lifti ei ole, kui see ei tööta või esemeid ei mahu sellesse, peab Klient kohaletoimetamise korraldama individuaalselt või tellima selle lisatasu eest, 2,00 € iga korruse kohta.

6.9. Tellimuse maksimaalne suurus on 500 kg või 6 m3. Kui kaal/suurus on üle määratud maksimaalse suuruse, suureneb makstav tasu vastavalt (nt kui tellimuse kaal on 501 kg või rohkem, maksab Klient kahe tellimuse eest). Me ei toimeta kohale taimi, toidukaupu, allahinnatud tooteid, Pärsia vaipu.

6.10. Klient peab kõik kaubad üle vaatama kättesaamisel ja kaubad loetakse tema poolt aktsepteerituks, välja arvatud juhul, kui ta esitab kirjaliku märkuse kullerile mis tahes defektide või sobimatuste kohta. Selliste märkuste puudumiste korral loetakse kaubad kätte toimetatuks täiskomplektina, kahjustamata ja kasutuskõlblikena. Klient peab informeerima kullerit mis tahes defektide ja sobimatuste kohta (defektiga kaubad või pakendid, täitmata/vale komplekt jne) kirjalikult, koostades vabas vormis kaupade ebaregulaarsuste/lahknevuste akti. Klient on kohustatud vigadest informeerima kullerit õigeaegselt, vastasel juhul on IKEA Eesti vabastatud vastutusest mis tahes kaupade kahjustuste eest, välja arvatud juhul, kui need on tekkinud tootmisvea tõttu. Klient peab järgima ülalmainitud tingimusi kaupade kättesaamisel isiklikult IKEA poes, vastavalt artikli 7 sätetele ning ühtlasi kättesaamise kohas.

7. KAUPADE VASTUVÕTMINE, SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

7.1. Kliendid saavad tellitud kauba kätte tasuta IKEA Eesti väljastuspunkti kauba kättesaamise alalt.

7.2. Isik, kes tuleb kaupu vastu võtma IKEA kaupade vastuvõtupunktist, peab esitama dokumendi, mis tõestab tema õigust Kliendi nimel tegutseda. IKEA Eestil on õigus keelduda kaupade andmisest kliendile, kes ühtegi ülal mainitud dokumentidest ei esita.

7.3. Klient on kohustatud võtma tellitud kaubad välja kolme (3) tööpäeva jooksul pärast seda, kui IKEA Eesti on teda sellest võimalusest informeerinud. 

8. MÖÖBLI KOKKUPANEKU TEENUS

8.1. Mööbli kokkupaneku ja paigaldamise teenuse peab tellima eraldi ja sellega seotud tasu lisatakse Kliendi poolt makstavale ettemaksuarve kogusummale. Mööbli kokkupaneku ja paigaldamise tasudega saab tutvuda aadressil https://www.ikea.ee/en/customerservice/about_services#assembly. Rakendatakse ka tasu kinnitusvahendite eest. See moodustab 16% kogu mööbli hinnast ja lisatakse arvele.

8.2. Köögi ja/või mis tahes riiulisüsteemide kokkupaneku tellimisel arvutatakse tasu eraldi.

8.3. Mööbli kokkupanekuks ja paigaldamiseks kasutatud lisatööde ja/või lisamaterjalidega seotud kulud katab Klient kohapeal. Kinnitatud hinnakirja leiab siit: https://www.ikea.ee/en/customerservice/about_services#assembly.

8.4. Klient, kes tellib köögimööbli ja varustuse paigaldamise teenuse, peab tagama IKEA Eestile lõpliku köögiplaani vähemalt kaks (2) tööpäeva enne määratud paigalduse aega. IKEA Eesti jätab endale õiguse paigaldustöid edasi lükata, kuni plaan on saadetud, ja alustada töid kaks (2) tööpäeva pärast köögiplaani esitamist. Paigaldatakse vaid IKEA köögimasinaid.

8.5. Koostespetsialisti saabumisel peavad mööbel ja köögimasinad olema originaalpakendites ja ruum puhas ning valmis paigaldustöödeks. Juhime tähelepanu, et pakendist eemaldatud mööblit/köögimasinaid ei panda kokku ja raha ei tagastata, kui koostespetsialist on saabunud.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Vajadusel või seadusandluses määratud olude korral jääb IKEA Eestile õigus muuta, parandada või täiendada neid Tingimusi. Parandatud Tingimused leiab aadressilt www.IKEA.ee. Uued Tingimused jõustuvad, kui need avaldatakse IKEA Eesti veebilehel www.IKEA.ee.

9.2. Poolte vahel tekkivat lepingulist suhet reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

9.3. Kõik küsimused ja vaidlused Poolte vahel, mis tekivad seoses nende Tingimuste tõlgendamise või kohaldamisega, lahendatakse nendevahelise nõupidamise ja läbirääkimise teel. Kui küsimusi/vaidlusi ei lahendata nõupidamise/läbirääkimise teel kahekümne (20) päeva jooksul, otsustab nende üle kohus, vastavalt seadusandlusele, mis on määratud IKEA Eesti registreerinud ameti poolt.X