Me tahame anda oma osa, et luua parem elu meie ettevõttest puudutatud inimestele ja kogukondadele.
Alates meie töötajatest ja tarnijatest kuni laste ja peredeni, kes elavad mõnedes maailma kõige haavatavamates kogukondades, püüame alati kõiges, mida me teeme, edendada võrdsust, mitmekesisust ning inimõigustest lugupidamist.
INIMÕIGUSED
Meie nägemus „parema igapäevaelu loomisest paljudele inimestele“ hõlmab töötajaid, kliente, tarnijaid ja nende kohalikke kogukondasid.

INIMÕIGUSED

TARNIJAD
Me tahame, et igaüks tunneks heameelt nende toodete üle, mida me müüme. See on põhjus, miks me teeme palju tööd oma tarnijate suhetega. Nendes ettevõtetes, kes otseselt varustavad IKEAt üle maailma, töötab umbes 600 000 inimest ja me tahame olla kindlad, et neid kõiki koheldakse ausalt. Seetõttu me käivitasime 2000. aastal IWAY, meie tarnijate tegevusjuhendi.  

Me külastame oma tarnijaid regulaarselt, et kontrollida, kas nad täidavad IWAY nõudeid. Igal aastal me teeme 1 000 külastust üle maailma.

TARNIJAD
SOTSIAALSED ETTEVÕTJAD

Sotsiaalsed ettevõtjad on äris, mis teeb oma kogukondades igapäevast elu paremaks. Nad kasutavad ettevõtteid viisina sotsiaalsete ja keskkonnaalaste väljakutsetega tegelemiseks, nagu vaesuse vähendamine ja naiste mõjuvõimu suurendamine.

SOTSIAALSED ETTEVÕTJAD
IKEA Let’s Play For Change kampaania

Miljonitele lastele üle maailma on keelatud kasutada nende õigust mängida asjaolude tõttu, mis ei allu nende kontrollile, nagu sõda, konfliktid, loodusõnnetused või vaesus. Meie saame aru, et mäng on oluline osa lapse arengus ja eluliselt tähtis elama õppimiseks, mistõttu me käivitasime Let’s Play for Change kampaania. Kõik kampaania käigus kogutud summad annetatakse mittetulundusühingutele, et toetada laste arengu projekte.

IKEA Let’s Play For Change kampaania
IKEA FOND

Iga laps väärib kohta, mida nimetada koduks, tervislikku elu algust, kvaliteetset haridust ja jätkusuutlikku pere sissetulekut. Pikka aega toetab IKEA Fond UNICEFi ja the Clinton Health Access Initiative poolt käivitatud programme, et aidata lastel luua enda ja oma pere jaoks paremat tulevikku.

IKEA FOND
X