Kui panustame enda unikaalsust, kasvame me kõik

Inimeste eest hoolitsemine, mitmekesisus ja kaasamine on raiutud meie nägemusse ja väärtustesse. Töötajate erinevuste tunnustamine panustab loovusesse ja toetab meie kasvu. Püüame olla mitmekesised ja kaasavad, kus töötajad saavad jääda iseendaks ja tunda end väärtustatuna.
 
Lihtsalt öeldes: me usume, et iga inimese unikaalsus muudab IKEA paremaks!

Kaasav töökoht kõikidele!

Me usume, et võrdsus on inimõigus ja igaüht tuleb kohelda ausalt.

Me tahame luua ja toetada rahuldavaid ning mõtestatud töökohti, mis vastavad inimeste vajadustele, austavad nende inimõigusi ja tugevdavad meie ettevõtet. Võitleme sallimatuse ja diskrimineerimisega, keskendudes võrdsusele, mitmekesisusele ning ausale kohtlemisele.

Me toetame oma töötajate õigust jääda iseendaks ja usume, et erinevuste tunnustamine toetab ettevõtte edu.

IKEA laseb sul olla sina ise!
Erinevused esinevad kõikides vormides ja suurustes

IKEA tervitab kõiki erinevuste mõõtmeid. Erinevused ja kaasav töökoht on hea meie töötajatele, klientidele ning meie ettevõttele. Erinevustega töötamine aitab kasvada meil nii inimestena kui ka organisatsioonina.

Sooline võrdsus

Sooline võrdsus on inimõigus. Meie ambitsiooniks on saavutada IKEA grupis sooline tasakaal, mis läheb kaugemale kui pelgalt 50/50 kõikidel tasanditel ja töökohtadel. Sooline võrdsus puudutab ka kaasava kultuuri loomist, kus kõik sood on väärtustatud nende unikaalse panuse eest.

Sellepärast me... Oleme uhked võimaluse üle olla kaasistujaks ÜRO kõrgetasemelisel Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise paneelil, et aidata avada naiste jaoks potentsiaal täielikult majanduses osaleda ja saavutada majanduslik sõltumatus.
LGBT+

Me toetame LGBT+ kaastöötajate õigust olla nemad ise; me pakume võrdseid võimalusi IKEAs arenemiseks ja meie ettevõttesse panustamiseks. Me püüame aktiivselt luua kaasavat töökeskkonda, panustades positiivsesse muudatusse kõikides meie äri valdkondades ja ühiskonnas.

Kaasamine on igaühe vastutus

Kaasamine

Kaasamine IKEAs tähendab sellise töökeskkonna loomist, milles meie töötajad on edukad, säilitavad enda erinevusi ning kasutavad neid kõige paremal viisil.

„Ma tahan luua töökeskkonna, kus igaüks austab, toetab ja väärtustab nende osalust ja panust ettevõttesse.“
Claudia Marshall, Põhja-Euroopa levipiirkonna juht

Kaasamine praktikas

Tõeliselt kaasav töökoht toetab meie loovust ja äritulemusi.